Co zrobić z kontem osoby zmarłej na portalu społecznościowym

27.12.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Portale społecznościowe coraz bardziej przenikają do naszego życia w rzeczywistości. Coraz więcej osób je posiada, dzieli się swoimi życiowymi przeżyciami, a także wykorzystuje do pracy zawodowej. Co jednak zrobić, gdy osoba, która prowadzi osobisty profil na portalu społecznościowym, umrze?

Portale społecznościowe są stałym elementem życia wielu osób. Dlatego też część serwisów opracowała specjalne procedury postępowania z kontami osób, które nie żyją. Facebook wyróżnia dwa główne sposoby działania po śmierci właściciela konta. Pierwszą jest trwałe usunięcie konta po przekazaniu administracji portalu informacji o śmierci użytkownika potwierdzonej najlepiej aktem zgonu bądź innym wiarygodnym dokumentem. Inną możliwością jest zachowanie konta w statusie „in memoriam”, który pojawia się obok nazwiska. W tej opcji znajomi i bliscy zmarłego mogą zamieszczać na profilu wspomnienia czy kondolencje. Portal dopuszcza również stworzenie grupy mającej na celu upamiętnienie osoby zmarłej.

Profil taki nie istnieje jednak w ogólnodostępnej wyszukiwarce, nie pojawiają się też już żadne komunikaty z nim związane (np. urodziny). Analogiczne możliwości istnieją w serwisie Instagram. Kto decyduje o losie profilu? Może to zrobić za życia sam użytkownik, wyznaczony przez niego opiekun konta bądź najbliższa rodzina po udowodnieniu swojego pokrewieństwa bądź innych zażyłych relacji.

Na życzenie najbliższych, Twitter również może usunąć konto osoby zmarłej po zweryfikowaniu tego kto występuje z takim wnioskiem i przedstawieniu np. aktu zgonu. Upoważnione osoby mogą również wystąpić z prośbą o usunięcie materiałów multimedialnych ze zmarłym. Twitter zastrzega sobie jednak, iż z uwagi na ważny interes publiczny może nie spełnić każdego z żądań. W serwisie LinkedIn również istnieje jedynie możliwość usunięcia konta na wniosek najbliższych. Nie ma jednak opcji wskazania na opiekuna konta po śmierci użytkownika.

Co szczególnie istotne, na portalach społecznościowych nie istnieje opcja „przejęcia” konta osoby zmarłej, nawet przez najbliższych. Nie ma więc możliwości wglądu w hasła, korespondencję czy inne elementy prywatności nieudostępnione publicznie bądź dla znajomych. W ten sposób serwisy chronią dane, które powierzają im użytkownicy.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018