Zanim zainwestujesz w fundusze inwestycyjne

21.06.2017 4 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

pixabay.com

Przy niskich zyskach z lokat chętnie rozglądamy się za alternatywnymi metodami inwestowania swoich pieniędzy. Ofertę mają krajowe fundusze inwestycyjne. Radzimy, jak ograniczyć ryzyko i zwiększyć szansę na zarobek.

 

Po pierwsze, ryzyko

Zanim rozpoczniesz poszukiwania najlepszego produktu do inwestowania swoich pieniędzy musisz zdać sobie sprawę z ryzyka. W odróżnieniu od lokat, nawet najlepszy fundusz może ponieść stratę. Co za tym idzie, stracić możesz również i ty.

Informacja ta jest niezwykle ważna ze względu na konieczność podjęcia decyzji. Ile pieniędzy zainwestujesz? W jaki fundusz? Co planujesz osiągnąć? To kluczowe pytania, które zdeterminują następne kroki.

Po drugie, cel

Potrzebujesz pieniędzy na nowy komputer? Chcesz za parę lat kupić samochód? Odkładasz środki na wkład własny pod zakup mieszkania? Może chcesz już teraz oszczędzić na emeryturę? Wbrew pozorom cel inwestycji jest niezwykle ważny. Pomoże to w podjęciu decyzji, w jakim horyzoncie czasowym będziesz inwestował. Również ważny będzie wybór funduszu. Są takie, które inwestują niezwykle agresywnie. Takie fundusze mogą osiągnąć wysokie zyski, mogą jednak również dużo stracić. Są też takie, które starają się lokować pieniądze w bezpieczne aktywa. Potencjalny zysk jest tu niższy, ale poziom bezpieczeństwa nieporównywalnie większy.

Po trzecie, poznaj fundusze

Mnogość rozwiązań może przyprawić o ból głowy. Fundusze akcyjne, obligacyjne, pieniężne, zrównoważone, stabilnego wzrostu… W każdym z tych działów funkcjonują dziesiątki ofert od najróżniejszych firm – towarzystw funduszy inwestycyjnych. Na jaką się zdecydować?

Chcąc odkładać pieniądze w krótszym horyzoncie czasowym, warto nastawić się na fundusze bezpieczniejsze (np. obligacyjne). Jeśli gotówki będziesz potrzebować później, możesz poszukać wśród ofert funduszy agresywnych (np. akcji). Dlaczego? Tego typu fundusze potrafią w krótkim horyzoncie czasowym dużo zyskać (uwaga, mogą też dużo stracić). Jeśli po kilku miesiącach od zainwestowania będziesz potrzebować pilnie gotówki, może się zdarzyć, że trafisz na „dołek” i stracisz swoje pieniądze. W dłuższym horyzoncie są większe szanse, że w końcu trafisz na „górkę” i zyskasz więcej.

Po czwarte, pamiętaj, że wyniki osiągnięte przez zarządzających w przeszłości, nie gwarantują, że uda się je powtórzyć w przyszłości

Przed przekazaniem swoich pieniędzy funduszowi warto dowiedzieć się, kto nimi będzie dysponował. Oczywiście, szansa na spotkanie prawdziwych zarządzających jest nikła. Poszukaj informacji o stopach zwrotu w internecie. Specjalistyczne serwisy przygotowują rankingi i zestawienia pokazujące, jak radzą sobie dane fundusze. Pamiętaj jednak, że aktualna pozycja numer 1 w rankingu nie zawsze jest najlepszym wyborem. Poszukaj funduszy, które utrzymują się w czołówce od wielu lat. To one dają lepszą perspektywę stabilnych (i bezpiecznych) wyników.

Po piąte, dywersyfikacja

Jednorazowy zakup za wszystkie swoje oszczędności certyfikatów lub jednostek uczestnictwa w jednym funduszu to nie najlepszy pomysł. To dobra strategia dla inwestujących w lokaty bankowe. Jeśli postąpisz tak w przypadku funduszy, zwiększasz ryzyko straty.

Dobra inwestycja opiera się na dywersyfikacji. Zamiast wyłożyć wszystkie pieniądze od razu, inwestuj je stopniowo, np. z miesięczną przerwą. W ten sposób kupując jednostki lub certyfikaty obniżysz perspektywę zakupu „na górce” (czyli kiedy wartość tytułów uczestnictwa jest wysoka). Jeśli proces ten trwa np. przez kilkanaście miesięcy, będziesz prawdopodobnie kupował zarówno droższe, jak i tańsze tytuły. Oczywiście, nie w przypadku, kiedy chcesz odzyskać środki już po paru miesiącach.

Drugim rodzajem dywersyfikacji jest zakup tytułów uczestnictwa w różnych funduszach. Chodzi tu o ich politykę inwestycyjną – część pieniędzy może trafić do funduszy bezpieczniejszych, część natomiast do agresywnych. To bardziej skomplikowana strategia, ale dająca lepsze rezultaty, w dłuższej perspektywie czasu. Zdecydowana większość naszych środków ma generować niewielki, ale stabilny zysk (fundusze bezpieczne lub inne metody inwestowania – lokaty czy obligacje). Pozostałe środki możemy inwestować w projekty agresywne. W najbardziej pesymistycznym przypadku (olbrzymia strata agresywnych funduszy) w ogólnym rozrachunku stracimy mniej(dzięki zyskom z bezpiecznych inwestycji). W optymistycznym… zarobimy więcej (zarówno na inwestycjach bezpiecznych, jak i agresywnych).

UWAGA – dywersyfikacja portfela jest z założenia elementem strategii funduszy inwestycyjnych. Fundusze lokują środki w wiele instrumentów finansowych. Dzięki temu ewentualne straty na jednych aktywach mogą być zrekompensowane zyskami na innych.

Po szóste, nie daj się oszukać

Miej swój rozum. Reklamy i ambitne prezentacje nic nie znaczą. Ważniejsze powinny być dla ciebie własne oczekiwania i chłodne podejście do wyników. Sprawdź dokładnie strony Komisji Nadzoru Finansowego, na których dostępne są informacje o budzących podejrzenia podmiotach. Na stronie KNF można również znaleźć wiele praktycznych informacji o funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych.

Po siódme, bądź elastyczny

Jeśli fundusz osiąga ponadprzeciętne wyniki (względem innych podmiotów na rynku), nie wahaj się sprzedać tytuły uczestnictwa jeszcze zanim zaplanowałeś odzyskanie środków. Wcześniej wszystko dokładnie policz – pieniądze zawsze możesz ponownie reinwestować.

Uwaga: Przy wyliczeniach nie zapominaj, że zyski osiągnięte dzięki funduszom muszą być pomniejszone o podatek od dochodów kapitałowych, wynoszący obecnie 19 proc.

Po ósme, nie spekuluj

Najgorsze, co możesz zrobić przy inwestowaniu w fundusze, to codziennie obserwować zmiany wartości tytułów uczestnictwa i podejmować na tej podstawie nieprzemyślane decyzje. Działając w ten sposób możesz reagować impulsywnie i stracić pieniądze. Oczywiście, jeśli przez dłuższy czas wartość tytułów uczestnictwa funduszu utrzymuje się na tak wysokim poziomie, dzięki czemu możesz osiągnąć swój cel inwestycyjny, możesz podjąć decyzję o sprzedaży swoich jednostek lub certyfikatów.

Pamiętaj, inwestycja w fundusz to jedna z wielu możliwości na pomnażanie swoich pieniędzy. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję sprawdź, czy wypadkowa potencjalnych zysków i ryzyka w przypadku funduszy inwestycyjnych jest dla ciebie optymalna. Zawsze możesz wybrać inne, mniej ryzykowne metody.

canva.com