Zalety działania projektowego

05.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

W podejmowaniu jakiejkolwiek działalności trzeba przyjąć najpierw odpowiedni schemat działania. Przede realizacją planu warto zatem pomyśleć o sposobie jego realizacji. Szczególnie cenne może być podzielenie aktywności zespołu w ramach poszczególnych projektów.

Praca projektowa, polegająca na wydzieleniu poszczególnych czynności i skoncentrowaniu się na realizacji celu to dobre rozwiązanie na działanie zarówno w formalnych, jak i nieformalnych organizacjach.

Zamiast bezrefleksyjnie wykonywać poszczególne czynności bez analizy tego jak przekładają się one na końcowy efekt, praca projektowa pozwala na monitorowanie postępów prowadzących do finału. W tym kontekście ważnym jest, aby grupa posiadała jasno nakreślony cel, najlepiej taki, który da się zmierzyć przy pomocy klarownych wskaźników. W rutynowym, nieskoordynowanym działaniu często bywa tak, że w teorii każdy uczestnik coś robi, jednak w ostatecznym rozrachunku trudno zobaczyć ostateczny sukces.

Planując realizację projektu należy podzielić go na poszczególne etapy. Dzięki temu możliwy jest podział działań i stałe monitorowanie poczynionych postępów. W łatwy sposób można sprawdzić, który z podzespołów nie wywiązuje się ze swoich obowiązków albo wymaga pomocy. Łatwo zauważyć, który element zespołu zawodzi, a który pozytywnie się wyróżnia. Praca projektowa pozwala na przesuwanie zasobów ludzkich i materialnych na dowolny etap w którym zauważalne są problemy z efektywnością. Możliwe jest także przenoszenie ludzi zgodnie z ich zainteresowaniami i talentami.

Dzięki temu łatwiej też dokonać wyliczenia ewentualnego wynagrodzenia w oparciu o realne dokonania, a także zoptymalizować koszty usuwając z procesów niewydajnych czynności. Kolejnym zaoszczędzonym w ten sposób zasobem jest czas – realizując projekt nie „poruszamy się na oślep”, lecz realizujemy konkretne założenia wyznaczone w każdym z etapów. Działanie projektowe skutecznie ogranicza zatem zagrożenie biernością pracowników w myśl „czy się stoi, czy się leży…”.

Niemniej ważne są inne motywacje – pracownicy mając okazję zobaczyć główny cel i zarazem swoją pozycję w jego realizacji są bardziej usatysfakcjonowani a sama praca staje się mniej monotonna. Nic zatem dziwnego, że umiejętność pracy projektowej przekłada się na późniejszy rozwój kariery zawodowej – pracodawcy poszukują właśnie osób posiadających tę cechę.

Zaletą pracy projektowej jest jej elastyczność, polegająca na możliwości modyfikacji poszczególnych działań na bieżąco. Inną cenną cechą projektów jest ich uniwersalność. Metoda projektowa może dotyczyć bardzo wielu sfer od pracy naukowej poprzez działalność przedsiębiorstwa. Powszechność tego rozwiązania przekłada się na bardzo szerokie możliwości w zakresie wsparcia informatycznego – liczba dostępnych, również bezpłatnie, programów organizujących pracę jest ogromna.

Projekty to dziś już powszechna metoda pracy zarówno w korporacjach, jak i instytucjach publicznych. Choć nie zawsze da się ją zastosować (są wyjątki takie jak np. działalność służb mundurowych, które są opłacane także za swój stan gotowości a nie tylko efekt interwencyjny), to obecnie stanowi standard również w edukacji czy badaniach naukowych.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019