Jak zadbać o dobre relacje z promotorem

07.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Każda osoba, która będzie chciała zdobyć tytuł naukowy lub zawodowy stanie przed dylematem wyboru promotora – osoby, która poprowadzi ją przez proces związany z przygotowaniem pracy licencjackiej, magisterskiej czy też rozprawy doktorskiej. Jest to szczególna relacja opierająca się na systemie mistrz i uczeń, dlatego warto zadbać o to, aby nasz opiekun naukowy spełniał pokładane w nim oczekiwania.

 

Benoît Rihoux podczas warsztatów metodologicznych wyróżnił cztery typy promotorów. Pierwszy z nich ,,tradycyjny – leseferysta” ogranicza się tylko do zatwierdzania kolejnych etapów przygotowywanej pracy. Daje dużą swobodę, ale jednocześnie wymaga ogromnej samodzielności i przestrzegania terminów. Drugi typ to promotor ,,empatyczny”, który stwarza ciepłą, przyjacielską atmosferę. Zadba też o odpowiedni poziom motywacji, a jego krytyczne uwagi z pewnością nie sprawią przykrości. Trzeci typ to osoba ,,kierownicza” – idealna dla ludzi potrzebujących wskazówek. Cały czas będzie wydawał polecenia, których realizacja sprawi, że stworzysz zadowalającą pracą dyplomową. Nie lubi jednak krytyki, a jego autorytarny styl kierowania sprawia, że twoje argumenty będą miały ograniczoną siłę przebicia. Ostatni typ to promotor ,,otwarty”, który dopasowuje się do potrzeb swojego studenta. Niestety, może przy tym poświęcać mu wyjątkowo dużo uwagi, co sprawia, że przyszły absolwent czuje się stale kontrolowany. Zastanów się, który z wymienionych wyżej typów będzie najbardziej odpowiedni dla ciebie.

Pamiętaj również, że profesorowie i doktorzy to niezwykle zajęci ludzie. Większość z nich prowadzi zajęcia ze studentami, realizuje granty badawcze, udziela się w organach uczelnianych oraz podróżuje na konferencje naukowe. Staraj się więc oszczędzać ich czas i korzystaj z ich zasobów mądrze. Zawsze przychodź na spotkania przygotowany. Przedtem przemyśl jaki jest cel twojej pracy i zastanów się nad możliwymi rozwiązaniami napotkanych problemów. Przygotowanie krótkiej agendy zawierającej kwestie, które pragniesz poruszyć sprawi, że rozmowa przebiegnie sprawniej i będzie bardziej rzeczowa.

Jeżeli podczas pisania pracy pojawią się problemy trzymaj się faktów. Nie pozwól, aby uczucia i emocje wpłynęły na jakość pracy. Jeśli pojawią się rozbieżności staraj się wyjaśnić swój punkt widzenia, ale bądź otwarty na argumenty bardziej doświadczonego naukowca. Nie musisz zgadzać się na wszystko, ale nie odrzucaj też każdej rady. Postaraj się wynegocjować rozwiązanie, które zadowoli obie strony.

Często uważamy naszych promotorów za źródło nieskończonej wiedzy, ale pamiętajmy, że nie są nadludźmi. Mają swoje problemy i słabości, a przede wszystkim nie muszą znać odpowiedzi na każde pytanie, ale powinni wskazać ścieżkę, która umożliwi ci znalezienie satysfakcjonujących rozwiązań.

Przygotowanie pracy dyplomowej to ogromny wysiłek. Wybór odpowiedniego promotora nie sprawi, że będzie on mniejszy, ale może zapewnić większy komfort wykonywanej pracy. Zanim dokonasz wyboru zastanów się, jak wyglądałby twój wymarzony promotor i wybierz takiego, który najbardziej przypomina twój wyimaginowany ideał.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019