Wyniki egzaminu maturalnego: słabo matematyka, jeszcze gorzej WOS

01.07.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Maturę zdało 78,5 proc. osób, które podeszły do egzaminu. To jeden punkt procentowy mniej niż w ubiegłym roku, lecz wciąż lepiej niż dwa lata temu. Tradycyjnie, najwięcej uczniów poległo na obowiązkowej matematyce. Jednak nie tylko przedmioty ścisłe stanowiły problem – najgorzej poszedł egzamin z wiedzy o społeczeństwie.

 

Do egzaminu w tym roku podeszło ponad 258 tysięcy osób. Większość z nich była absolwentami liceów ogólnokształcących. I właśnie oni napisali maturę lepiej niż absolwenci techników – ze 140 tysięcy absolwentów liceów, egzamin dojrzałości zdało ponad 84 proc., podczas gdy z prawie 63 tysięcy abiturientów szkół technicznych, wynik pozytywny (co najmniej 30 proc.) uzyskało 68 proc. uczestników.

Większość osób, które nie zdały egzaminu w majowym terminie ma szansę podejść do poprawki w sierpniu – warunkiem jest niezdanie tylko jednego egzaminu z puli przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz języka obcego). Takie osoby stanowią 15 proc. całości. Pozostali, którzy nie zdali więcej niż jednego przedmiotu, mogą podchodzić do egzaminu maturalnego dopiero za rok – takie osoby stanowią prawie 7 proc.

Tradycyjne, z przedmiotów obowiązkowych największym problemem była matematyka. Nie zdało jej 17 proc. abiturientów, podczas gdy język polski raczej nie sprawiał kłopotów – „oblało” go jedynie 3 proc. W zakresie języków obcych przeważająca większość uczniów, wybierała język angielski (237 tysięcy), drugi w kolejności niemiecki wybierało zaledwie 17,5 tysiąca osób. Podobnie, jak z polskim większość zdających osiągnęła konieczne minimum – angielski zdało 93 proc. abiturientów, niemiecki 95 proc.

Przede wszystkim geografia

Z rozszerzonych przedmiotów pozajęzykowych największym zainteresowaniem cieszyła się geografia. Nic w tym dziwnego, wiele uczelni bierze ten przedmiot pod uwagę zarówno na kierunkach społecznych oraz humanistycznych jak i technicznych czy ścisłych. Wyniki z tego przedmiotu trudno nazwać jednak zadowalającymi – średni wynik to jedynie 31 proc.

Lepiej wypadły przedmioty takie jak fizyka, chemia i biologia. Absolwenci zdawali je z około 40 proc. wynikiem. Te przedmioty zdawało mniej absolwentów szkół średnich niż geografię, jednak zdecydowanie więcej niż przedmioty humanistyczne – historię czy wiedzę o społeczeństwie. Niestety wyniki z tych przedmiotów były dość kiepskie – średni wynik z historii to zaledwie 33 proc., a z wiedzy o społeczeństwie jedynie 26 proc. – to w ogóle najgorszy średni wynik ze wszystkich maturalnych przedmiotów. Jako jedyny nie przekroczył nawet bariery 30 proc. Drugi najgorszy średni wynik osiągnęła właśnie geografia (31 proc.), a na kolejnych miejscach najtrudniejszych przedmiotów w tym roku są historia i informatyka (średni wynik to 33 proc.).

W większości regres

Większość przedmiotów rozszerzonych zaliczyło spory spadek średnich rezultatów w porównaniu do ubiegłego roku. Historia w 2017 roku osiągnęła średni wynik o dziewięć punktów procentowych niższy niż w roku ubiegłym. Wynik z geografii również się zmniejszył – w 2016 roku średni rezultat wynosił 39 proc., a więc 8 punktów procentowych więcej. Nieznacznie poprawił się natomiast wynik z chemii – o dwa punkty procentowe z 39 do 41 i biologii – w 2016 roku średni wynik wynosił 36 proc., w tym roku poprawił się o 1 punkt procentowy.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017