Wymiary bezpieczeństwa finansowego

17.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Współcześnie bardzo często spotykamy się z pojęciem bezpieczeństwa finansowego. Należy jednak zwrócić uwagę na szerokość tego sformułowania. Często wiąże się z tak odmienną tematyką, że nieprecyzyjne jego używanie może prowadzić do wielu nieporozumień.

W wymiarze makro, bezpieczeństwo finansowe oznacza stabilność rynku i wydolność pieniężną konkretnego państwa. Dbają o nią przede wszystkim instytucje publiczne nadzorujące np. sektor bankowy czy obszar rynku kapitałowego. Celem państwa jest bowiem zapewnienie sobie możliwie długotrwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego. Tego typu bezpieczeństwo może zostać zachwiane poprzez zjawiska patologiczne takie jak korupcja, hiperinflacja czy utrata zdolności wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo – np. emerytur bądź wypłat dla zatrudnionych w sferze budżetowej.

Należy przy tym pamiętać, że w obecnej rzeczywistości polityczno-społecznej, pojęcie to może znacznie wykraczać poza granice jednego państwa – bezpieczeństwo finansowe jest często zależne od globalnych rynków finansowych – m.in. poprzez zmieniane ratingi państw czy też wahania na rynku walutowym.

W mniejszej skali, znacznie bardziej dotyczącej zwykłego człowieka, istnieje bezpieczeństwo finansowe oznaczające zabezpieczenie zgromadzonych środków finansowych – np. w przeznaczonych do tego instrumentach bądź na kontach oszczędnościowych. Podjęcie zbyt wysokiego ryzyka inwestycyjnego czy uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze spekulacyjnym może powodować utratę zgromadzonych środków.

Bezpieczeństwo finansowe to także zdolność do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb w wymiarze ekonomicznym. W tym przypadku zagrożenie polega na zadłużeniu w wysokości uniemożliwiającej jego spłatę bądź pozbawieniu danej osoby środków niezbędnych do życia w efekcie złej sytuacji materialnej. Przejawem takiej sytuacji jest np. ogłoszenie upadłości konsumenckiej bądź stan skrajnego ubóstwa.

Trzeba zauważyć zatem, że także w skali mikro, państwo zazwyczaj stara się wpływać na bezpieczeństwo finansowe – stąd działanie takich instytucji jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny czy też funkcja redystrybucyjna w ramach której następuje przesunięcie środków do najbiedniejszych grup społecznych. Bezpieczeństwo finansowe jest zatem wynikiem pewnej wypadkowej rozumianej jako równoległe działania państwa, sektora prywatnego oraz osób fizycznych.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018