Wykorzystanie nauki w marketingu

16.02.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Choć w kontekście komercjalizacji badań przede wszystkim zwraca się uwagę na dorobek szkół technicznych, to także wiedza humanistyczna i nauki społeczne mają wiele do zaoferowania. Przykładem może być współczesny marketing.

Badania w dzisiejszym marketingu stały się czymś naturalnym i podstawowym. Jeśli bowiem chcemy dotrzeć do klienta powinniśmy poznać jego preferencje i oczekiwania. Właśnie na tym opiera się prokliencka orientacja współczesnych przedsiębiorstw. Chcą one poznać nasze nawyki, potrzeby, a nawet marzenia czy ambicje. Dzięki temu możliwe jest nie tylko zoptymalizowanie samej specyfiki produktu, ale również dostosowanie komunikatów i wizerunku marki do grup na których chciałaby się koncentrować.

Aby zrealizować ten cel konieczne są badania opinii publicznej. A do odpowiedniego skonstruowania badań, ankiet czy ułożenia pytań niezbędna jest bogata wiedza z dziedzin takich jak socjologia czy psychologia. Tylko wówczas możliwe jest dobre skonstruowanie pytań, zestawienie danych czy ich należyta interpretacja oraz wyciągnięcie najważniejszych wniosków. Dlatego też osobom posiadającym doświadczenie naukowe łatwiej jest przeprowadzić wywiad pogłębiony, eksperyment czy zaprojektować ankietę telefoniczną. Korzystanie z już istniejących badań i raportów jest natomiast konieczne do analizy demograficznej obszaru na którym działamy. Warto znać strukturę wiekową i płciową potencjalnych konsumentów, ich wykształcenie, zgromadzony majątek czy styl spędzania wolnego czasu. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie ich zdolności do zakupu danego dobra czy kompetencje do jego sprawnego wykorzystania.

Innym, jeszcze bardziej wymagającym zadaniem marketingu jest uświadomienie klientom ich ukrytych potrzeb, o których sami nie mieli wcześniej pojęcia. W takich przypadkach nauka okazuje się jeszcze bardziej przydatna. Uważna obserwacja zachowań konsumenckich np. poprzez badania respondentów w ich naturalnym środowisku pozwala poznać na co ludzie zwracają szczególną uwagę, co przyciąga ich wzrok, a także pociąga za sobą zainteresowanie. Badania naukowe prowadzone na naszej grupie docelowej pozwolą stwierdzić jaki przekaz reklamowy okaże się najskuteczniejszy, jakie autorytety powinny reklamować nasz produkt czy też z jakimi problemami, które może rozwiązać oferowane dobro, borykają się ewentualni nabywcy. Z kolei analiza psychologiczna pomoże odpowiedzieć na pytanie do jakich emocji powinien odwoływać się produkt, aby uzyskać aprobatę. Przewidzenie reakcji konsumenta nigdy nie jest w pełni możliwe. Jednak obserwacja wielu różnych obszarów życia pozwoli z dużą dozą prawdopodobieństwa odrzucić najbardziej nieopłacalne rozwiązania.

Nie tylko pozyskanie klienta

Nie można także zapominać o dużej odpowiedzialności naukowców w zakresie etyki marketingowców. Niewątpliwie, dydaktycy powinni kształcić młodych ludzi w oparciu o wysokie standardy moralne i krytycznie podchodzić do szkodliwych społecznie praktyk. Należy również zauważyć, że jako eksperci bardzo często zabierają oni głos w debatach publicznych, a więc w pewnym stopniu kształtują dyskurs i postrzeganie medialne danego wydarzenia.

Współczesny marketing czerpie pełnymi garściami z wiedzy zgromadzonej w ośrodkach akademickich. Przykład ten dobitnie pokazuje jak bardzo zaawansowana wiedza teoretyczna może okazać się przydatna w codziennej praktyce.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019