Jak wygląda proces przyznawania kredytu konsumenckiego?

06.12.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Zdarzają się w życiu nieoczekiwane sytuacje, gdy natychmiast potrzebujemy dodatkowej gotówki. Jednym ze sposobów jej otrzymania jest złożenie wniosku o kredyt gotówkowy lub pożyczkę. I właśnie tutaj pojawia się wiele pytań: Jak to zrobić? Ile czasu będą trwały formalności? Jakie dokumenty są potrzebne?

Najważniejsze kwestie związane z zaciąganiem kredytów konsumenckich w Polsce reguluje ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim[1]. Proces przyznawania kredytu składa się z kilku etapów. Po zapoznaniu się z ofertą rynkową i po porównaniu ofert kredytobiorca powinien wypełnić odpowiedni wniosek kredytowy. W wielu przypadkach można to zrobić przez Internet lub za pośrednictwem infolinii. We wniosku należy wskazać m.in. dane personalne, a także dane o zatrudnieniu, dochodach, ilości osób w gospodarstwie domowym. Na tej podstawie weryfikowana jest zdolność kredytowa wnioskującego.

Kolejnym krokiem na drodze do uzyskania kredytu jest udowodnienie tego co zostało napisane we wniosku, czyli okazanie odpowiednich dokumentów wymaganych przez bank lub firmę pożyczkową takich jak wyciąg z konta bankowego, czy umowa o pracę. Wymagane dokumenty zostaną skopiowane przez pracownika instytucji i dołączone do wniosku.

Trzeci etap to wyliczenie zdolności kredytowej. Zajmują się tym wyspecjalizowani analitycy bankowi. Na zdolność kredytową mają wpływ m.in.: kwota miesięcznego dochodu, ilość osób na utrzymaniu kredytobiorcy, a także wartość jego miesięcznych zobowiązań. Na ocenę kredytową ma ponadto wpływ historia kredytowa wnioskodawcy, która jest zarejestrowana w Biurze Informacji Kredytowej. W tym kontekście ważne jest, czy terminowo spłacaliśmy nasze wcześniejsze zobowiązania. Ocena kredytowa jest niższa, gdy jednocześnie mieliśmy zaciągniętych kilka kredytów lub pożyczek. Warto pamiętać, że duża ilość złożonych wniosków kredytowych w różnych instytucjach obniża znacznie naszą ocenę kredytową (wszystkie zapytania o kredyt są widoczne w bazie Biura Informacji Kredytowej) i może spowodować nieprzyznanie kredytu, gdyż w oczach banku stajemy się mniej wiarygodnym klientem.

Przedostatnim krokiem jest przygotowanie i podpisanie umowy kredytowej. Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami umowa kredytowa musi mieć formę pisemną. W zapisach umowy powinny znajdować się wszystkie informacje o warunkach jej zawarcia, czasie trwania oraz wszelkich związanych z nią kosztach. Mimo, że druk w umowie jest zwykle bardzo mały, przed jej podpisaniem należy ją koniecznie uważnie przeczytać i sprawdzić czy wszystkie dane oraz ustalenia się zgadzają. Gdy nie mamy czasu na czytanie, mamy prawo do otrzymania pustego druku umowy do zapoznania się z nim w domu, co gwarantuje nam ustawa o kredycie konsumenckim.

Warto także wiedzieć, że w ciągu 14 dni od podpisania umowy kredytowej kredytobiorca ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Dodatkowym kosztem takiego działania są jedynie odsetki, które narosły od dnia wypłacenia kredytu do dnia rezygnacji z umowy.

Anna Rogińska

[1]              Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715.