Współpraca nauki z biznesem: pomysł i co dalej?

19.08.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Zarówno w biznesie, jak i w nauce dobry pomysł to podstawa – bez niego nie ma szans na końcowy sukces. Co jednak zrobić, gdy samą ideę już mamy? Rozwiązań jest wiele, dlatego warto dobrze zastanowić się przed podjęciem decyzji.

Jeśli pomysł zrodził się w uniwersytecie i dotyczy tematyki związanej z uczelnią warto rozwinąć go właśnie w ośrodku naukowym. To dobre miejsce nie tylko, aby skorzystać z wyspecjalizowanej infrastruktury, ale też zbudować zespół, który jest zainteresowany podobną tematyką. Poprzez działanie w ramach koła naukowego i realizowanie projektów badawczych da się również zyskać cenne doświadczenie, niezbędne do późniejszej pracy w sektorze prywatnym. Polskie uczelnie coraz chętniej zajmują się komercjalizacją badań naukowych. Młodzi badacze mogą więc niekiedy skorzystać z cennego zaplecza administracyjno-prawnego, a także doświadczenia wielu akademików.

Innym sposobem na rozwinięcie swojego pomysłu jest po prostu założenie startupu. Taka forma przedsiębiorczości pozwoli zyskać inwestorów bądź przekonać do swojej działalności ewentualnych klientów. Co ważne, przed założeniem startupu należy zweryfikować rynek na który chcemy wejść. Szkoda wydawać pieniądze na coś, co nie zyska zainteresowania nabywców. Dodatkowym atutem startupów i działalności akademickiej jest możliwość skorzystania z tzw. inkubatorów przedsiębiorczości. Często działają one przy uczelniach bądź parkach technologicznych, które udostępniają swoją infrastrukturę także innym przedsiębiorcom. Zapewniają doradztwo formalno-prawne, ulgi podatkowe istniejące w ramach inkubatora, a także wsparcie finansowe np. ze środków unijnych. Dzięki temu w przyszłości potencjalnie możliwe będzie utrzymanie się na rynku już podczas normalnej rywalizacji biznesowej, gdy firma rozwinie się w inkubatorze w oczekiwany sposób.

Nie bój się rywalizacji

Dla startupów oraz uczelnianych inicjatyw badawczych niezwykle cenną pomocą mogą być granty i konkursy przydzielane przez ministerstwo, organizacje pozarządowe bądź placówki naukowe. Wygranie rywalizacji zapewnia nie tylko środki finansowe przeznaczone na realizację pomysłu, ale również rozgłos – często niezbędny do pozyskania nowych inwestorów. W wielu przypadkach realizacja grantu przekłada się również wymiernie na powiększenie swojego dorobku naukowego, co stwarza możliwość rozwoju swojej późniejszej kariery na uczelni. Dlatego tak ważne jest monitorowanie najważniejszych informacji na stronach internetowych instytucji mogących wspierać naukowo-biznesowe przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy mogą uzyskać też pomoc finansową i szkoleniową z Powiatowych Urzędów Pracy. Co więcej, warto brać udział w rozmaitych targach bądź pokazach. Choć oczywiście nie mogą być one celem samym w sobie to mogą stanowić cenną wymianę doświadczeń, a także sposób na zdobycie ważnych kontrahentów i zapoznanie się z najnowszymi trendami w danej branży.

Młodzi przedsiębiorcy mają szereg możliwości, aby wcielić swój pomysł w życie wykraczając poza standardowe prowadzenie działalności gospodarczej. By móc z nich skorzystać potrzebna jest wiedza, którą można uzyskać na uczelniach, w informatorach rozmaitych instytucji publicznych bądź na portalach internetowych. Należy też pamiętać, że tak jak sytuacja w biznesie zmienia się bardzo dynamicznie, tak wciąż pojawiają się i znikają różne opcje pomocy dla nowych przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest, aby nieustannie być na bieżąco, aby żadna z nadarzających się okazji na uzyskanie wsparcia bądź zdobycie wiedzy nie umknęła bezpowrotnie.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019