Ważne terminy na studiach. O czym pamiętać żeby nie wpaść w kłopoty?

10.10.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu

Uczelnia to zupełnie inny świat niż szkoła średnia, a każdy student musi sam zadbać o swoje interesy. Mając świadomość funkcjonowania wielu nowych reguł i zwyczajów akademickich, przede wszystkim należy pamiętać, że szkoła wyższa nie ogląda się na spóźnialskich i zobowiązuje do respektowania ustalonej przez siebie organizacji roku akademickiego oraz wielu wewnętrznych terminów. O czym nie mogą zapominać studenci?

Po pierwsze i najważniejsze, student powinien znać uchwaloną przez uczelnię organizację roku akademickiego właściwą dla konkretnego kierunku. Dzięki jej znajomości studenci wiedzą, kiedy zaczynają się zajęcia dydaktyczne, kiedy ferie i wakacje oraz przede wszystkim sesja zaliczeniowo — egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa. Zapoznanie się z organizacją roku jest tak bardzo istotne, ponieważ bardzo często wskazuje konkretne daty, do których należy, dokonać rejestracji na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne, zawnioskować o zmianę grupy ćwiczeniowej, czy też ostatecznie wypełnić wszystkie obowiązki niezbędne do zaliczenia semestru. Nie można zapominać, że organizacja roku akademickiego na każdej uczelni może wyglądać nieco inaczej.
Drugim źródłem najważniejszych uczelnianych terminów jest regulamin studiów. Wystarczy jego krótka lektura, żeby wiedzieć, jakie prawa i obowiązki posiada każdy student, ale też do kiedy należy złożyć wniosek np. o urlop dziekański, wyznaczenie egzaminu komisyjnego, przyznanie indywidualnej organizacji studiów, czy też uzyskanie warunkowego zaliczenia semestru.

I na koniec kwestia dla wielu studentów najbardziej istotna, a mianowicie pomoc materialna. W przypadku prawa do uzyskania stypendium należy być dodatkowo wyczulonym na wskazane terminy, ponieważ bardzo często są one nieprzywracalne. Pamiętać należy, że określone terminy będą zależne od rodzaju wsparcia, o które wnioskuje student. Stypendium rektora można składać jedynie na początku roku akademickiego najczęściej do końca października. Po przekroczeniu tego terminu, złożenie wniosku o stypendium rektora nie będzie już możliwe w danym roku akademickim.