Uniwersytety Trzeciego Wieku rozpoczęły nowy rok akademicki. Czym się zajmują?

22.10.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Wraz z początkiem roku akademickiego w wielu miastach swoją działalność zainaugurowały uniwersytety trzeciego wieku, przeznaczone dla starszych, już nieaktywnych zawodowo osób. Czego można się tam nauczyć?

Uniwersytety Trzeciego Wieku mają za zadanie pomóc osobom w wieku poprodukcyjnym zrozumieć otaczający ich świat, a także przygotować na wyzwania jakie stoją przed nimi w codziennym życiu. Właśnie dlatego w planie zajęć występują najczęściej takie zajęcia jak informatyka, nauka języka angielskiego, zarządzanie własnymi finansami czy poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny. Nie jest to zatem miejsce przeznaczone wyłącznie dla osób samotnych, lecz dla każdego kto po zakończonej karierze zawodowej pragnie dalej poszerzać swą wiedzę.

Uniwersytety kładą również duży nacisk na aktywność fizyczną swoich podopiecznych. Niemalże w każdej placówce oferowane są lekcje tańca oraz zajęcia gimnastyczne. Co szczególnie ważne, osoby starsze mogą liczyć również na organizację czasu wykraczającą poza samą naukę. Większość uniwersytetów organizuje wieczorki integracyjne, wycieczki czy wyjścia na rozmaite imprezy kulturalne. Instytucje utrzymywane są najczęściej z opłat uzyskanych od słuchaczy i składek członkowskich, a także wsparcia od samorządów.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 500 uniwersytetów trzeciego wieku w których studiuje ponad 150 tysięcy osób. Zrzeszenia najczęściej działają przy lokalnych szkołach wyższych bądź są prowadzone przez stowarzyszenia. UTW powstają w całej Polsce, niekoniecznie tylko w największych aglomeracjach. Według raportu GUS z 2016 roku, największą liczbę tego typu organizacji odnotowano w śląskim i mazowieckim. Najmniej w świętokrzyskim i podlaskim. Największa część słuchaczy to osoby w wieku od 60 do 70 lat – wg. raportu GUS to 62 proc. wszystkich uczęszczających. Co ciekawe, z takiej formy spędzania wolnego czasu zdecydowanie częściej korzystają kobiety – to aż 86 proc. wszystkich słuchaczy.

Warto wiedzieć, że Polska to kraj, który jako jeden z pierwszych – po Francji oraz Belgii – wprowadził tę formę kształcenia ustawicznego. Prekursorką w tej dziedzinie była polska gerontolog prof. Halina Szwarc, która w 1975 roku założyła taki uniwersytet w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017