Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny będą działać w federacji

16.10.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny utworzą federację, by realizować wspólne projekty naukowe i zajęcia dydaktyczne oraz wzajemnie korzystać z infrastruktury. List intencyjny w tej sprawie został podpisany we wtorek.

Możliwość utworzenia federacji daje uczelniom nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki), która weszła w życie 1 października. Wniosek o utworzenie federacji uczelnie mają złożyć do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2019 roku – informuje na stronie internetowej Uniwersytet Warszawski.

Ściślejsza współpraca obu uczelni pozwoli wykorzystać ich wspólny potencjał. Razem będą mogły prowadzić bardziej wszechstronne projekty naukowe dotyczące najważniejszych wyzwań współczesności, wymagające wiedzy i doświadczenia specjalistów z obu uczelni, a także infrastruktury, którymi dysponują oba uniwersytety.

Celem federalizacji jest też umożliwienie studentom i doktorantom szerszego udziału w zajęciach dydaktycznych uczelni partnerskiej. Mogliby oni także uczestniczyć w działalności kół naukowych oraz inkubatora przedsiębiorczości drugiej uczelni. Studenci, doktoranci i pracownicy będą mieli dostęp do infrastruktury partnera. Uczelnie wspólnie uczestniczyłyby w konkursach grantowych.

Obopólne korzyści z federacji

„Jestem przekonany, że zacieśnienie współpracy obu uczelni odbędzie się z korzyścią dla wszystkich, a dla UW będzie kolejnym impulsem na drodze do osiągnięcia pozycji uniwersytetu dobrze rozpoznawalnego w Europie” – podkreślał rektor Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prof. Marcin Pałys w trakcie inauguracji roku akademickiego.

Prof. Mirosław Wielgoś, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), który był gościem wrześniowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Warszawskiego zauważył, że współpraca między UW i WUM nie jest niczym nowym. „Odbywa się od wielu lat. Obie uczelnie wyrastają ze wspólnej tradycji. Jakiś czas temu postanowiliśmy, że zacieśnimy nasze związki. Mamy obecnie wielką szansę, aby stworzyć modelowy uniwersytet w oparciu o potencjał, którym obie uczelnie dysponują” – mówił.

Uczelnie współpracę zacieśniają od roku akademickiego 2017/18. W styczniu 2018 roku podpisały porozumienie o uruchomieniu pilotażowego programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Studenci WUM i UW mogli się zapisać na wybrane przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię.

Od listopada 2017 do maja 2018 roku odbywały się z kolei spotkania naukowców obu uczelni. W ich trakcie ponad stu naukowców miało okazję opowiedzieć o badaniach prowadzonych przez ich zespoły. Powstały także pomysły na nowe wspólne przedsięwzięcia badawcze, dotyczące m.in. nowatorskich technik niszczenia komórek nowotworowych (radioembolizacji) gruczołu krokowego czy badania metabolizmu substancji aktywnych w różnych stanach chorobowych.

Na początku roku akademickiego 2018/19 WUM i UW uruchomiają wspólnie program mikrograntów. Od 1 października pracownicy i doktoranci obu uczelni mogą się ubiegać o dotacje na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. Mikrogranty w wysokości do 10 tys. zł mogą być wykorzystane m.in. na krótkie pobyty w zagranicznych ośrodkach naukowych, badania wstępne niezbędne do złożenia wniosku o zewnętrzny grant oraz pokrycie kosztów udziału w konferencjach czy seminariach.

List intencyjny został podpisany we wtorek 16 października, o godz. 12 w Sali Złotej w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl