Uniwersytet jako instytucja kultury

09.03.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Szkoły wyższe to nie tylko miejsce nauki studentów czy infrastruktura zapewniająca prowadzenie prac badawczych. Uniwersytety, szczególnie te, które zdążyły już na stałe wpisać się w charakter miasta, pełnią również bardzo ważną funkcję kultury.

W tym kontekście jednym z najważniejszych obiektów stają się biblioteki. Nie tylko ze względu na swe niekiedy wręcz unikalne zasoby książkowe, ale przede wszystkim fakt, że są otwarte na mieszkańców, którzy mogą skorzystać z ich oferty. Co więcej, bardzo często organizuje spotkania z autorami czy innymi osobami z przestrzeni publicznej bądź jest miejscem okolicznościowych wystaw, nie tylko prac studentów. W książnicach najważniejszych ośrodków akademickich można podziwiać również cenne rękopisy uznanych poetów, pisarzy czy badaczy.

Innym ośrodkiem kultury wewnątrz uniwersytetu są muzea zawierające cenne eksponaty: zabytkowe przyrządy badawcze, pamiątki dotyczące dawnego życia akademickiego, stare fotografie czy przedmioty, którymi posługiwali się znani wykładowcy. Warto się tam udać nie tylko po to, by zobaczyć jak niegdyś wyglądało studiowanie, ale także lepiej poznać historię uczelni, której staliśmy się częścią. W wielu przypadkach, bardzo wzbogacającym kulturę danego miasta czynnikiem będą też architektoniczne walory neoklasycystycznych czy secesyjnych budynków uniwersyteckich. Ponadto, wiele z nich w przeszłości pełniło rozmaite funkcje przez co zyskują dodatkową historyczną wartość. Nic zatem dziwnego, że zabytkowe kampusy uniwersyteckie są często obowiązkowym punktem wycieczek turystycznych.

Cechą charakterystyczną szkół wyższych posiadających kierunki biologiczne jest częste posiadanie własnego ogrodu botanicznego. Choć jest praktycznie przez cały rok, to szczególnie warto odwiedzić go wiosną, gdy przyroda budzi się do życia. To również okazja do podziwiania wielu egzotycznych, np. mięsożernych roślin i poszerzenia swojej wiedzy.

Uczelnie to także miejsce rozwoju szeroko pojętej kultury studenckiej. W jej murach działają liczne koła naukowe, grupy badawcze i artystyczne, co przekłada się na rozbudowanie oferty kulturalnej danego miasta. Organizacje te bowiem często zapraszają na swoje wydarzenia, prezentacje, konferencje czy przedstawienia. W tym kontekście niewątpliwie na uwagę zasługują też coroczne koncerty odbywające się z okazji juwenaliów. Z kolei kluby studenckie, kabarety czy zespoły muzyczne wymiernie wzbogacają miejski koloryt i ofertę kulturalną regionu.

Innym aspektem kulturalnej aktywności szkół wyższych są np. festyny naukowe czy dni otwarte podczas których osoby niemające na co dzień związków z uczelnią mogą zapoznać się z jej osiągnięciami, codziennym funkcjonowaniem czy interesującymi eksperymentami. Co więcej, takie wydarzenia są niezwykle atrakcyjne nie tylko dla dorosłych, ale również dzieci.

Jak widać, uniwersytety nie tylko wyposażają otoczenie w wykwalifikowaną kadrę, nowe badania dotyczące otaczającej rzeczywistości, patenty czy eksperymenty. Są także jednymi z ważniejszych instytucji kultury dużych ośrodków miejskich. Warto patrzeć na ich działanie także pod tym kątem i docenić wszechstronność tych placówek. Dzięki temu jeszcze bardziej dobitnie widać jak istotną rolę odgrywają.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019