UŁ koordynatorem grantu w ramach Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej

22.10.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Uniwersytet Łódzki jest koordynatorem grantu z Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej. Projekt badawczy dotyczy możliwości zastosowania nanomedycyny w leczeniu nowotworów.

W projekcie dot. badań nad zastosowaniem nanomedycyny w leczeniu nowotworów mogą wziąć udział naukowcy z kilkudziesięciu krajów. Łódzka uczelnia została koordynatorem tego grantu – poinformowała PAP Honorata Ogieniewska z UŁ.

Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology – COST) to program finansowany przez Unię Europejską, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych w szerokim zakresie tematów naukowych. Program wspiera przedsięwzięcia o określonej tematyce, prowadzone w ramach tzw. Akcji COST.

Akacja COST pt. „Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside” zrzesza specjalistów z różnych obszarów nauki: chemików syntezujących nanoukłady, charakteryzujących je fizyko-chemików i biologów prowadzących badania in vitro i in vivo. Kluczowym elementem projektu jest zaangażowanie przedsiębiorców, które może zaowocować wdrożeniami nowych metod leczenia nowotworów.

Uniwersytet Łódzki wystąpił w roli głównego wnioskodawcy w projekcie. Zdaniem przedstawicieli uczelni, to rzadki przypadek, kiedy w ramach konkursu polska jednostka naukowa występuje w takiej roli. Komitet Zarządzający COST zaakceptował UŁ, jako instytucję tzw. grant holder, czyli koordynatora grantu.

Biolog prof. Barbara Klajnert-Maculewicz została wybrana przewodniczącą Komitetu Zarządzającego Akcji (Action Chair), a dr Anna Janaszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ pełni funkcję delegata, czyli przedstawiciela Polski w Komitecie Zarządzającym.

W ramach tej Akcji 32 kraje podpisały tzw. Memorandum of Understanding, czyli złożyły wyraz woli uczestniczenia w działaniu. W spotkaniach komitetu sterującego będzie uczestniczyło regularnie po dwóch delegatów z każdego kraju, natomiast inni zainteresowani z tych krajów będą mogli brać udział w pozostałych inicjatywach, które będą organizowane w ramach Akcji.

Projekt, finansowany z budżetu Horyzont 2020, będzie realizowany w latach 2018-2022.

Zainteresowania badawcze prof. Barbary Klajnert-Maculewicz koncentrują się wokół problematyki oddziaływania dendrymerów z materiałem biologicznym oraz ich zastosowań medycznych. W latach 2009-2013 przewodniczyła innej Akcji COST „Dendrymery w zastosowaniach biomedycznych”.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl