Ubezpieczenie szkolne: na co zwrócić uwagę, wybierając polisę dla dziecka?

22.12.2017 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego przychodzi czas na pierwsze zebranie w szkole, na którym najczęściej rodzice otrzymują od wychowawczyni ich dziecka propozycję zgłoszenia go do grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Czy warto z takiej polisy skorzystać?

W przypadku tego typu grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków to szkoła jest stroną umowy podpisywanej z konkretnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zaletą takiego rozwiązania jest na ogół niższa niż w przypadku umów indywidualnych wysokość składki. Nie powinna być ona jednak jedynym kryterium wyboru konkretnej polisy dla dziecka.

Zakres ubezpieczenia i katalog wyłączeń

Zanim zdecydujemy się na konkretną ofertę, warto poprosić o udostępnienie szczegółowych warunków zawieranej przez szkołę umowy, w której szczególną uwagę powinien zwrócić zakres ubezpieczenia, czyli dokładnie w jakich sytuacjach wypłacone zostanie ewentualne odszkodowanie, oraz konkretna wysokość tego odszkodowania w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jakiego dozna nasze dziecko w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Nie powinna nam wystarczyć zdawkowa informacja od nauczyciela, że ubezpieczenie będzie opiewać np. na kwotę 10 tys. zł. Może się bowiem okazać, że ta kwota dotyczy tylko ciężkich wypadków, w wyniku których dojdzie do całkowitego inwalidztwa dziecka, zaś za złamanie przez nie ręki czy nogi, dostaniemy jedynie niewielki procent całej sumy, czyli np. 100 zł.

Sprawdźmy, jakie konkretnie wypadki pokrywa taka polisa, czy wliczają się do niej takie nierzadkie w końcu sytuacje, jak groźne pogryzienie przez psa. Zwróćmy również uwagę na zapis mówiący o tym, do jakiej wysokości ubezpieczyciel na podstawie zawartej umowy zwróci nam ewentualne koszty wizyty u lekarza czy zakupu leków dla dziecka. Przestudiujmy dokładnie katalog wyłączeń, czyli określone w umowie sytuacje, w których nie będziemy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania.

Aby nie być po fakcie rozczarowanym zbyt niskim w naszym mniemaniu odszkodowaniem za wypadek naszego dziecka, przed przystąpieniem do grupowego ubezpieczenia dobrze zapoznajmy się z jego warunkami.

Zwróćmy uwagę na zakres czasowy i zasięg terytorialny takiego ubezpieczenia. Powinno ono bowiem obejmować zasięgiem co najmniej terytorium Polski, choć zdarzają się i oferty dające ochronę również za granicą. Co ważne, taka polisa ma za zadanie ubezpieczać nasze dziecko nie tylko w szkole i miejscu zamieszkania, ale chronić je również np. w czasie wyjazdów wakacyjnych, czyli także po zakończeniu roku szkolnego, jeśli zawarliśmy umowę na 12 miesięcy.

Ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe

Jeśli warunki zaproponowane w umowie o ubezpieczaniu grupowym nam nie odpowiadają, nie musimy decydować się na wykupienie takiej polisy. Ubezpieczenie szkolne nie jest bowiem obowiązkowe.

Wyjątkiem jest konieczność wykupienia polisy w przypadku wyjazdu dziecka na zagraniczną wycieczkę szkolną. W pozostałych sytuacjach nie musimy się na nie decydować.

Wybór polisy indywidualnej

Indywidualną umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym możemy zawrzeć też sami. Wtedy mamy większy wpływ na wybór oferty, która bardziej nam odpowiada, choć musimy się wtedy prawdopodobnie liczyć z wyższymi kosztami. Pamiętajmy o zasadzie, że im wyższa składka, tym szerszy zakres ubezpieczenia. Możemy jednak zdecydować się na opłacanie składki miesięcznie, a nie z góry za cały rok, wówczas łatwiej będzie nam pozwolić sobie na wykupienie droższej polisy, ale za to z lepszymi warunkami.

Indywidulaną ofertę będzie nam łatwiej dopasować do konkretnych potrzeb naszego dziecka i np. rozszerzyć ochronę o aktywność fizyczną wysokiego ryzyka, jeśli nasze dziecko uprawia jakiś sport. Wówczas zyskamy pewność, że w razie urazu na treningu czy poza nim, w trakcie uprawiania tego sportu, ubezpieczyciel nie uniknie wypłaty odszkodowania.

Jeśli nas na to stać, możemy również zdecydować się na obydwie opcje, czyli przystąpienie do ubezpieczenia grupowego w szkole i zakup polisy indywidualnej. W razie nieszczęśliwego wypadku naszego dziecka, wypłacone zostanie odszkodowanie z obydwu rodzajów polis.

Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku

Gdy już dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, to fakt ten należy zgłosić do dyrektora szkoły, który dysponuje wszystkimi szczegółami umowy obejmującej ochroną nasze dziecko, jeśli skorzystaliśmy z opcji ubezpieczenia grupowego w szkole.

Po drugie musimy skontaktować się z ubezpieczycielem, który poprosi nas o opis przebiegu zdarzenia, a także jego następstw. Konieczne będzie oczywiście podanie danych osobowych dziecka i naszych. Po otrzymaniu tych podstawowych informacji ubezpieczyciel może poprosić nas o dodatkowe dokumenty, potrzebne do dalszego przebiegu procesu ubiegania się o odszkodowanie, czyli np. dostarczenie diagnozy lekarskiej i dokumentacji medycznej,
a także dowodów wydatków poniesionych na leczenie czy rehabilitację dziecka.

To, w jakiej formie poinformujemy ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji, powinno również wynikać z warunków naszej umowy. Najczęściej można to zrobić nie tylko osobiście, ale
i telefonicznie czy online, wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej zakładu.

Na wypłatę odszkodowania ubezpieczyciel będzie miał 30 dni od momentu przekazania mu przez nas całej niezbędnej dokumentacji (nie od chwili wypadku).

Niezależnie od tego, na jakie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków się zdecydujemy (indywidualne czy grupowe w szkole), warto się o polisę zatroszczyć, gdyż, jak pokazują statystyki, co roku w szkołach i placówkach oświatowych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Nie możemy niestety mieć pewności, że jeden z nich nie przytrafi się i naszemu dziecku.