Jak wstecznie zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i nie zwracać kosztów leczenia?

23.12.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Jeśli zdarzyło ci się skorzystać z porady lekarza specjalisty w przychodni bądź byłeś w szpitalu, ale nie mogłeś udowodnić, że masz ubezpieczenie zdrowotne, Narodowy Fundusz Zdrowia może dochodzić zwrotu kosztów twojego leczenia. Od tego roku jest jednak w polskim prawie furtka, dzięki której unikniesz zwracania nieraz wysokich kosztów leczenia.

Zanim przyjmie nas lekarz, zostaniemy (poza nagłymi wypadkami) poproszeni w rejestracji o podanie swojego numeru PESEL i dowodu tożsamości, po to żeby można było potwierdzić w systemie eWUŚ nasze prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń medycznych wynikające z ubezpieczenia zdrowotnego.

Brak potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ

W niektórych przypadkach może się jednak okazać, że mimo przysługującego nam prawa do ubezpieczenia, nie zostaliśmy do niego zgłoszeni, wówczas w systemie eWUŚ wyświetlimy się na czerwono, czyli nie zostaniemy wykazani jako osoba ubezpieczona.

W tej sytuacji zostaniemy poproszeni o złożenie oświadczenia o tym, że faktycznie przysługuje nam prawo do bezpłatnego skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli złożymy oświadczenie niezgodne z prawdą, NFZ rozpocznie postępowanie administracyjne, mające na celu odzyskanie kosztów naszego leczenia.

Od tego roku nowe przepisy

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa, na mocy której NFZ nie egzekwuje już opłat za świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej od osób, które nie są w stanie potwierdzić swojego prawa do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kosztami wszystkich innych świadczeń medycznym możemy zostać obciążeni, nawet jeśli prawo do ubezpieczenia w NFZ nam przysługuje, ale zapomnieliśmy o odpowiednich formalnościach i nie dopilnowaliśmy zgłoszenia do tego ubezpieczenia. Nowa ustawa umożliwia nam jednak dokonanie tzw. wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Kto może skorzystać z wstecznego zgłoszenia?

Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które potencjalnie mają prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia, ale w chwili ich otrzymania nie mogą tego potwierdzić, gdyż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone.

Może to dotyczyć np. studentów (poniżej 26 roku życia), którzy rozwiązali uprawniającą ich do ubezpieczenia zdrowotnego umowę o pracę, ale nie zostali po tym fakcie zgłoszeni do ubezpieczenia przez swoich rodziców. Składki za nich przestał zatem odprowadzać dotychczasowy pracodawca, ale nie zaczęła tego robić firma rodziców.

30 dni na wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Na takie wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego mamy 30 dni od skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej lub też 30 dni od momentu poinformowania nas o wszczęcia przez NFZ postępowania w sprawie obowiązku poniesienia kosztów świadczeń zdrowotnych.

Warunkiem jest dokonanie przez płatnika składek zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku pracownika będzie to pracodawca, w przypadku zleceniobiorcy – zleceniodawca, w przypadku emeryta-rencisty – ZUS lub KRUS,.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego zagwarantuje, że NFZ nie będzie dochodził od nas zwrotu należności za udzielone świadczenia. Jeśli więc nie dopełniliśmy wcześniej niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego, przypilnujmy wstecznego zgłoszenia. To pomoże zaoszczędzić nam nieraz nawet kilkunastu tysięcy złotych za kosztowne leczenie.