UAM w Poznaniu i UE Viadrina we Frankfurcie nad Odrą planują nową formułę współpracy

09.09.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planują współpracę w ramach nowego projektu pod nazwą „European New School for Digital Studies”. Ma być realizowany w Collegium Polonicum w Słubicach (Lubuskie).

Celem anglojęzycznej jednostki będzie połączenie wiedzy niemieckiej uczelni w dziedzinie przedsiębiorczości z kompetencjami technologii informatycznych poznańskiego uniwersytetu.

„Będą tam (w Collegium Polonicum – przyp. PAP) prowadzone badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne dotyczące wyzwań, które stawia przed społeczeństwem, gospodarką i systemami prawnymi cyfryzacja w kontekście globalnym” – poinformowała rzecznik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Rybczyńska.

Nad założeniami projektu pracuje grupa ekspertów. Jest złożona z przedstawicieli partnerskich uczelni. Pierwszym krokiem we współpracy w tym obszarze będzie uruchomienie studiów pod nazwą „Master of Digital Entrepreneurship”, na który w roku akademickim 2019/2020 zostaną przyjęci pierwsi studenci.

Inicjatorzy projektu zapowiadają, że w dalszej perspektywie planowane są kolejne studia oraz stworzenie atrakcyjnego środowiska uniwersyteckiego. Będzie ono przyciągać nie tylko studentów i doktorantów, ale również renomowanych naukowców.

„Collegium Polonicum w Słubicach jako wspólna jednostka dwóch uniwersytetów z dwóch krajów to coś wyjątkowego w Europie. Cieszę się, że prowadzone od dłuższego czasu rozmowy dotyczące nadania nowego wymiaru ponad 20-letniej współpracy krystalizują się wokół projektu European New School for Digital Studies” – powiedział rektor UAM Andrzej Lesicki.

Dodał, że w UAM przygotowywane są aktualnie rozwiązania, których celem jest przystosowanie statutu uczelni do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wejdzie w życie 1 października br. Po wejściu w życie nowego statutu będą kontynuowane prace nad nową koncepcją nowej wspólnej jednostki organizacyjnej UAM i Uniwersytetu Viadrina.

Prezydent Uniwersytetu Viadrina Stephan Kudert powiedział, że wspólna transgraniczna jednostka organizacyjna jest wynikiem długoletniej i niezwykle udanej współpracy między dwoma uniwersytetami i ma stać się wzorcem dla rozwoju europejskich szkół wyższych. Jego założenie stanowi niezwykle istotny krok w kierunku dalszej współpracy.

„Wierzę, że prace koncepcyjno-prawne nad nowym projektem (…) doprowadzą do finału i w przyszłym roku akademickim zaproponujemy wspólnie zainteresowanym ciekawe, innowacyjne, odpowiadające współczesnym wyzwaniom, nowe studia” – powiedział Lesicki.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl