Trwa rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży MEN

22.07.2017 Krócej niż minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Ruszył nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, która ma za zadanie opiniować i inicjować działania ministerstwa w sprawach najmłodszych obywateli. To będzie druga kadencja tej instytucji. Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lipca.

W skład Rady mogą wchodzić osoby między 13. a 21. rokiem życia., zarówno uczniowie jak i absolwenci. Rada składa się z szesnastu członków – po jednym z każdego województwa i szesnastu zastępców.

Formularz zgłoszeniowy należy przysyłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przy rozpatrywaniu aplikacji ministerstwo weźmie pod uwagę aktywność obywatelską kandydatów – zaangażowanie w wolontariat, harcerstwo bądź inne organizacje społeczne, także o charakterze lokalnym. Ważnym elementem będą również osiągane wyniki w nauce i otrzymywane stypendia oraz udział w olimpiadach i konkursach. Decydującym aspektem zgłoszenia będzie uzasadnienie własnej kandydatury. Możliwe będzie załączenie listów polecających np. z organizacji społecznych, szkół czy innych instytucji.

Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej powstała w 2016 roku. Zajmuje się sprawami z działu administracji rządowej oświaty i wychowanie, w szczególności opiniowanie potencjalnych zmian w tym zakresie. Ma za zadanie promowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi.