Szkoły letnie – dobry sposób na wakacyjny rozwój

30.06.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Coraz więcej szkół postanawia zorganizować wakacyjny czas dla studentów zainteresowanych poszerzeniem swoich horyzontów. Są to przedsięwzięcia przeznaczone zarówno dla polskich, jak i obcojęzycznych kandydatów.

Pod pojęciem „szkoły letniej” uczelnie najczęściej przeprowadzają serię wykładów, warsztatów lub seminariów dla studentów z całego świata. Nazwa ta może okazać się jednak myląca, gdyż organizowane są pod nią również konferencje naukowe czy lekcje popularnonaukowe dla młodzieży. Często wspólnym mianownikiem jest pora roku w której są organizowane te przedsięwzięcia, dlatego też warto sprawdzić jaki charakter ma wydarzenie na które chcielibyśmy aplikować.

Niewątpliwie dla polskich studentów najbardziej atrakcyjne będą wyjazdy zagraniczne – szkoły letnie organizuje wiele renomowanych, europejskich uczelni. Przeszkodą mogą być jednak duże koszty. Szkoły letnie nie są bowiem wspierane w ramach Erasmusa, ewentualne wsparcie poprzez stypendium leży w gestii poszczególnych szkół. W zależności od kraju, długości pobytu i prestiżu uczelni, cena może osiągnąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. W przypadku braku zapewnienia przez organizatorów noclegu i wyżywienia, koszty mogą wzrosnąć jeszcze bardziej. Z drugiej strony udział w zajęciach podczas szkół letnich często może wiązać się z uzyskaniem punktów ECTS, które mogą zostać później uznane przez macierzystą uczelnię.

Tematyka polskich szkół letnich jest bardzo zróżnicowana, jednak przede wszystkim nastawiona jest na pogłębianie współpracy międzynarodowej. Dlatego też mnóstwo polskich szkół koncentruje się przede wszystkim na nauczaniu języka polskiego studentów zainteresowanych pozostaniem w naszym kraju na dłużej. I tak, Szkoły Języka i Kultury Polskiej organizują m.in.: Uniwersytet Jagielloński, UMCS czy Warszawski Uniwersytet Medyczny. Oprócz tego na wielu placówkach możliwa jest intensywna nauka języków obcych – odpłatnie bądź w ramach lektoratów.

Nie tylko języki

Studenci mogą też uczęszczać na zajęcia związane z rozmaitymi dziedzinami nauki. Wydział Filozofii UW we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności proponuje studentom naukowy wyjazd na Mazury połączony z aktywnością fizyczną. Na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu można wziąć udział w warsztatach psychologiczno-ekonomicznych trwających od 2 do 9 lipca. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW organizuje Międzynarodową Szkołę Letnią pt. „Problemy współczesnej Europy z perspektywy krajów Europy Środkowo-Wschodniej”. Odbywa się od 1 do 11 lipca, a udział w niej jest bezpłatny. Z kolei Uniwersytet Łódzki na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym prowadzi serię warsztatów pod hasłem „European Union Challenges: the New Context of Unity and Diversity” na którym poruszane będą relacje międzynarodowe wewnątrz Unii Europejskiej i kwestie związane z ewolucją społeczno-gospodarczą Polski.

Na tym nie kończy się jednak oferta polskich uczelni, które kierują swoje działania również do uczniów szkół średnich zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w sierpniu przeprowadzi kursy z biologii i chemii umożliwiające lepsze zdanie matury. Uniwersytet Warszawski organizuje z kolei letnią szkołę fizyki, polegającą na propagowaniu wiedzy z tego przedmiotu wśród uczniów szkoły podstawowej i średniej.

Z wakacyjnej aktywności mogą korzystać również młodzi naukowcy. Studium Europy Wschodniej UW od 26 lat prowadzi Wschodnią Szkołę Letnią, czyli trzytygodniowe staże naukowych na temat tego regionu. Na podobnej zasadzie funkcjonuje konferencja naukowa „Letnia Szkoła Zarządzania” – wspólny projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W tym roku odbyła się ona pod hasłem „Tożsamość nauk o zarządzaniu. Megatrendy, ewolucja, kontekstowość”.

Szkoły letnie są również domeną wielu organizacji pozarządowych. Swoje seminaria organizuje np. Centrum Myśli Jana Pawła II, Warsaw Institute czy Grupa Wyszehradzka. Należy pamiętać, że przy rekrutacji na tego typu przedsięwzięcia najczęściej brane są pod uwagę osiągane wyniki w nauce i C.V. Warto więc w porę zadbać o przygotowanie odpowiednich dokumentów i jak najlepsze wyniki, aby zakwalifikować się na wymarzone warsztaty.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019