Szanse i zagrożenia korzystania z deep web

03.01.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Deep web to specyficzna część zasobów internetowych niezindeksowanych w tradycyjnych wyszukiwarkach internetowych. Stwarza to zarówno wiele nowych możliwości, jak i zagrożeń. Wielu użytkowników myli go jednak z Darknetem.

Deep Web jest pojęciem znacznie szerszym niż Darknet– obejmuje większe zasoby danych, po prostu niedostępnych konwencjonalnymi metodami wykraczającymi poza zdolności indeksowania zwykłych wyszukiwarek. W przeciwieństwie do Darknetu, w swej przeważającej części nie zawiera jednak niebezpiecznych czy nielegalnych informacji, lecz przede wszystkim takie archiwalne dane jak: bazy i sprawozdania finansowe, ewidencje biblioteczne czy niektóre materiały np. naukowe, których indeksowanie jest uniemożliwione zbyt dużym rozmiarem. Operowanie wielkimi danymi to z kolei jeden z ważnych obszarów nie tylko biznesowych, ale też szansa dla nauki.

Największą zaletą potencjalnie płynącą z Deep Webu jest możliwość korzystania z nieznanych dotąd danych zawierających interesujące informacje, które mogą być wykorzystane np. w badaniach naukowych czy statystykach. Rodzi to zatem olbrzymie szanse badawcze w rozmaitych dyscyplinach od społecznych po techniczne. Ewidencje biblioteczne mogą natomiast znacznie ułatwić kwerendę badawczą. Niezindeksowane zasoby sieciowe to też szansa dla obywateli mieszkających w państwach niedemokratycznych na prowadzenie działalności informacyjnej.

Wadą jest brak transparentności danych, a także ryzyko dostania się ich w niepowołane ręce. Deep web zawiera tak olbrzymi zasób informacji, że trudno go w pełni kontrolować. A to z kolei może powodować wyciek danych. Kolejnym zagrożeniem jest też niska rzetelność zawartych tam informacji – wiele z nich trudno zweryfikować. Ogrom danych może również wymagać naprawdę dużego zaplecza informatycznego. Częścią Deep Webu jest też właśnie wspomniany Darknet, który w wielu przypadkach stanowi ochronę do internetowej działalności przestępczej.

Pomimo przeszkód niewątpliwie podróż po jasnej stronie nieznanego Internetu może znacznie wzbogacić naszą wiedzę o otaczającym świecie i zwiększyć potencjał technologiczny sieci. Należy jednak korzystać z niego rozsądnie i ostrożnie.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018