Stypendium Leszka Kołakowskiego dla badaczki z Genewy

17.07.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Genewskiego została laureatką drugiego konkursu o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego – poinformowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Badaczka specjalizuje się w historii filozofii średniowiecznej.

 

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawane jest przez FNP co dwa lata. W tym roku konkurs został zorganizowany po raz drugi. Jak informuje FNP w przesłanej PAP informacji prasowej, celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Specjalnością tegorocznej laureatki: dr Cateriny Tarlazzi z Uniwersytetu Genewskiego jest historia filozofii średniowiecznej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemu uniwersaliów, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Piotra Abelarda. Swój doktorat Caterina Tarlazzi obroniła w trybie co-tutelle w 2013 roku, uzyskując tytuł Doctor Europaeus przyznany wspólnie przez Universita degli Studi di Padova (Włochy) oraz Universita Paris IV Sorbonne (Francja). Następnie otrzymała 3-letnie stypendium Akademii Brytyjskiej na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2017 r. pracuje na Uniwersytecie Genewskim. Jest stypendystką programów grantowych m.in.: Ambizione Fellowship przyznawanego przez Swiss National Science Foundation oraz Marie Skłodowska Curie Global Fellowship.

Jak podkreśla FNP, w swoich badaniach naukowych dr Tarlazzi łączy zainteresowanie logiką i metafizyką z poszukiwaniem źródeł niepublikowanych manuskryptów i krytyką tekstów. Wśród opublikowanych przez nią prac znajduje się krytyka dzieła pt. „Epistola de anima” Izaaka ze Stella. Badaczka odkryła również nową wersję „De discretione animae, spiritus et mentis” Acharda z Saint-Victor oraz nieznany wcześniej manuskrypt „Periesichen Augustini” ‒ tekstu przypominającego dzieła Alana z Lille. Najnowsze prace naukowe dr Tarlazzi dotyczą realistycznych teorii rodzajów i gatunków, począwszy od XII wieku, w oparciu zarówno o publikowane, jak i niepublikowane źródła, a także badają ich powiązania z poglądami Piotra Abelarda.

Cenna nagroda

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawane jest od 2016 r. Kandydatów do organizowanego co dwa lata konkursu zgłaszają imiennie zaproszeni uczeni z całego świata. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy.

Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei: dr Dmitri Levitin i sir Noel Malcolm z Uniwersytetu Oksfordzkiego, prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Catherine Wilson z Uniwersytetu w Yorku.

Wysokość stypendium wynosi 100 tys. zł. Finansowanie pochodzi w połowie ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego i w połowie ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Pierwszym laureatem Stypendium w 2016 r. został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl