Studia MBA – kiedy warto o nich myśleć?

16.07.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Wyższe wykształcenie na współczesnym rynku pracy to już norma. Jeśli jednak ktoś chce nawet po zakończeniu studiów zdobywać nowe kompetencje może zastanowić się nad kursami podyplomowymi. Jednym z takich rozwiązań Master of Business Administration – studia przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych aktywnością biznesową.

Z racji swojego podyplomowego charakteru, studia MBA to stosunkowo duży wydatek nie na każdą kieszeń – trwające do dwóch lat zajęcia mogą pochłonąć nawet kilka tysięcy złotych za semestr. Dlatego też warto poszukiwać możliwości dofinansowania – niektóre szkoły oferują stypendia w tym zakresie bądź wsparcie ze strony funduszy europejskich. Niekiedy sami pracodawcy mogą zdecydować się na dokształcenie swoich pracowników w ten właśnie sposób. W przypadku posiadania większej ilości środków, niewątpliwie warto pokusić się o podjęcie tych studiów poza granicami Polski – kursy oferowane przez placówki w Ameryce i Europie Zachodniej są niezwykle prestiżowe. Rodzime szkoły również oferują kształcenie w języku angielskim czy wizyty studyjne na zagranicznych placówkach. Niektóre z nich blisko współpracują z partnerami spoza Polski również w zakresie układania programów studiów.

Należy pamiętać, że aby w ogóle móc aplikować na takie studia, konieczne jest posiadanie co najmniej dyplomu I stopnia oraz kilku lat doświadczenia zawodowego. Nie są to zatem studia dla świeżo upieczonych absolwentów. Rywalizacja podczas rekrutacji może być zacięta. MBA to bowiem studia dla osób zdeterminowanych i wiedzących czego chcą. Istnieją rozmaite rodzaje tego typu studiów – z uwzględnieniem specjalizacji (np. zarządzania kadrami), stażu pracy czy jej specyfiki (np. międzynarodowy charakter).

W rozpatrywaniu kandydatur bierze się pod uwagę posiadane doświadczenie, osiągnięcia zawodowe czy zdolności językowe. W wielu przypadkach uczelnie proponują również testy psychologiczne bądź badanie indywidualnych predyspozycji. Program studiów wymaga bowiem wiedzy z podstawowych zagadnień ekonomicznych i zarządzania. Podczas kształcenia pogłębia się wiedzę z tych obszarów – ważną rolę odrywają zatem przedmioty traktujące o analizach makro i mikroekonomicznych, współczesnych sposobach zarządzania czy przywództwa. Ma to na celu połączenie umiejętności praktycznych z przydatnym zapleczem teoretycznym. Większość kursów obejmuje takie elementy jak negocjacje, rozwój osobisty, marketing, finanse czy elementy współczesnej gospodarki międzynarodowej. Trzeba się zatem przygotować na zadania miękkie z komunikacji społecznej i biznesowej, jak oraz szlifowanie umiejętności analitycznych i matematycznych. To dobra lekcja dla wszystkich chcących odpowiedzialnie stawiać pierwsze kroki w biznesie.

Studia MBA otwierają nowe szanse rozwoju. Nie tylko podwyższają renomę absolwenta, ale także upoważniają do objęcia stanowisk kierowniczych w wielu dużych i cenionych firmach – zarówno polskich, jak i międzynarodowych, publicznych i prywatnych. To klucz otwierający wiele drzwi, nawet pomimo upływu lat od momentu zdobycia kwalifikacji. Choć ukończenie kursu może okazać się trudne – zwłaszcza w obliczu konieczności pogodzenia weekendowych obecności na zajęciach z codzienną pracą zawodową – przyszłe profity z takiego podnoszenia kwalifikacji mogą okazać się nie do przecenienia w dalszej karierze zawodowej. Jednocześnie trzeba pamiętać, że studia powinny iść w parze z naszymi zapatrywaniami na dalszą karierę – wcześniej dobrze byłoby się zatem przekonać, nawet podczas krótkiego stażu pracy, się czy aktywność biznesowa to coś czemu naprawdę chcemy się poświęcić. Ponadto, sukces naszej firmy nie zawsze musi być uwarunkowany posiadanymi certyfikatami, choć mogą okazać się one niezwykle pomocne.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019