Student ze stopniem podoficerskim? W Legii Akademickiej to możliwe

26.10.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Jesteś studentem interesującym się militariami? Chciałbyś zdobyć nieco wojskowego sznytu? Warto przyjrzeć się Legii Akademickiej – nowemu projektowi realizowanemu na polskich uczelniach.

Legia Akademicka to cykl szkoleń przygotowanych dla studiujących ochotników. Na razie program jest realizowany w formie pilotażu w którym udział weźmie 50 szkół wyższych. Z biegiem lat ma być dostępny na terenie całego kraju, choć przystąpienie do niego jest autonomiczną decyzją każdej z uczelni. W tym roku MON jest gotowy na przyjęcie dziesięciu tysięcy osób chętnych do służby w rezerwie.

Zasady są proste – wystarczy sprawdzić na oficjalnej stronie MON czy dana uczelnia włączyła się w realizację pilotażu. Następnie należy złożyć do tej placówki wniosek o przyjęcie na zajęcia teoretyczne. Obejmują one 30 godzin lekcyjnych wykładów z zakresu podstawowej wiedzy wojskowej i obronności. Przepisy zezwalają, aby mogły one odbywać się również poprzez Internet. Kurs teoretyczny kończy się egzaminem. Upoważnia on do złożenia za pośrednictwem uczelni wniosku o przystąpienie do najważniejszej części – ćwiczeń praktycznych. Odbędą się one na jednostce wojskowej. Potrwają 21 dni, jednak nie trzeba wówczas przejmować się uczelnianymi obowiązkami. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało w czasie przerwy wakacyjnej. Za każdy dzień ćwiczeń praktycznych przewiduje się wynagrodzenie w wysokości ponad 90 złotych. Po tej części również nastąpi egzamin, a po jego zdaniu uroczysta przysięga i określony przydział mobilizacyjny.

Program ma na celu wsparcie rezerw osobowych Wojska Polskiego i propagowanie umiejętności wojskowych wśród polskich studentów. Program zakłada również wariant rozbudowany, którego poszczególne części potrwają dwa razy dłużej. Po jego pomyślnym zakończeniu będzie można zdobyć stopień podoficera rezerwy ze stopniem kaprala. W przyszłym roku MON chce uruchomić również dodatkowy moduł, po przejściu którego każdy podoficer będzie mógł przystąpić do egzaminu oficerskiego.

Projekt nawiązuje do wojskowej tradycji II Rzeczpospolitej. Legia Akademicka powstała 11 listopada 1918 roku. W jej skład wchodzili młodzi ochotnicy, późniejsi żołnierze 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017