Studenci studentom – zdrowie psychiczne studentów w Europie

05.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu

Studenci i przedstawiciele organizacji studenckich spotkali się w Rydze w dniach 6-9 grudnia na warsztatach „Partycypacja Obywatelska odpowiada na problemy zdrowia psychicznego w ramach populacji studentów w Europie” (Civic Participation to respond to Mental health across European student populations) organizowanych przez Europejską Unię Studentów (European Students’ Union).

 

Europejska Unia Studentów w ramach prowadzonego projektu „Integracja społeczna poprzez uczestnictwo i demokrację – promowanie aktywności obywatelskiej w europejskim ruchu studenckim” (Social Inclusion Through Participation and Democracy – promoting active citizenship in the European student movement) zorganizowała, dzięki grantowi Europejskiej Fundacji Młodzieży Rady Europy, warsztaty dla studentów i przedstawicieli organizacji studenckich zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego studentów w Europie.

Blisko 30 przedstawicieli ogólnokrajowych organizacji zrzeszających samorządy studenckie wchodzące w skład Europejskiej Unii Studentów lub stowarzyszeń zrzeszających studentów kierunków psychologicznych, jak np. Europejska Federacja Stowarzyszeń Studentów kierunków Psychologicznych (European Federation of Psychology Students’ Associations), w trakcie intensywnego weekendu prezentowało osiągnięcia swoich państw lub organizacji w zakresie zapewniania opieki i pomocy studentom odczuwającym problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Otrzymali oni również zestaw podstawowych informacji na temat definiowania zdrowia psychicznego oraz regulacji i dokumentów poruszających tę tematykę.

Warsztaty były również okazją do wymiany doświadczeń w ramach wielonarodowej i zróżnicowanej grupy zaangażowanych społecznie przedstawicieli studentów. Przedstawiciele państw, które nie mogą poszczycić się wysokim poziomem systemu wsparcia studentów z problemami zdrowia psychicznego, mieli okazję wysłuchać przykładów odnoszących sukcesy kampanii społecznych organizowanych w Irlandii („Re:Charge”), Szkocji („Budget for better”, „Think positive about student mental health”), Portugalii („Live the night”, „Before you get burned”) oraz kampanii międzynarodowej prowadzonej przez EFPSA (|Mind the Mind – to Combat the Stigma of Mental Disorders”).

Na bazie tych rozwiązań uczestnicy budowali nowe pomysły na kampanie, mogli usłyszeć o możliwych źródłach finansowania oraz oczekiwać uwag i sugestii od doświadczonych w budowaniu podobnych akcji kolegów i koleżanek. W efekcie pojawiło się kilkanaście pomysłów na możliwe do zrealizowania kampanie, z którymi uczestnicy wrócili do swoich państw lub organizacji w celu sprawdzenia możliwości ich realizacji w przyszłości przy udziale ESU, Rady Europy oraz innych organizacji zainteresowanych zwiększaniem świadomości na temat problemów zdrowia psychicznego.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019