Społeczności lokalne – dlaczego warto w nich uczestniczyć?

12.05.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Choć największe media przede wszystkim koncentrują się na wydarzenia ogólnopolskich, to warto śledzić również to co dzieje się w naszych małych ojczyznach. To właśnie na ich działanie mamy większy wpływ i łatwiej osiągnąć konkretne efekty.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to powiedzenie, które wyjątkowo trafnie opisuje aktywność dotyczącą miejsca zamieszkania. Często jesteśmy zapatrzeni w przedsięwzięcia o krajowym czy globalnym charakterze, tymczasem codziennie możemy realnie zmieniać rzeczywistość w swoim najbliższym otoczeniu.

W jaki sposób? Przede wszystkim poprzez czynny udział w organizacjach pozarządowych. Już dziś można zarejestrować stowarzyszenie bądź fundację, która stawia sobie za cel budowę pomnika, renowację świetlicy czy zorganizowanie pikniku. Działania takie niewątpliwie nie tylko służą realizacji tych założeń, ale również scalają wspólnotę lokalną, co w przypadku nagłych problemów i sytuacji kryzysowych – np. powodzi, może okazać się nie do przecenienia.

Pomimo wielu przedsięwzięć, wspólnoty lokalne często pozostają nieodkryte ze swoją historią i dziejowym bogactwem, tak jakby losy świata opierały się wyłącznie na dorobku kulturowym wielkich aglomeracji. Małe ojczyzny kształtują postrzeganie świata, ucząc jednocześnie pokory wobec otaczającej nas rzeczywistości. Ponadto, drzemie w nich olbrzymi potencjał mogący realnie wpłynąć na lepsze życie mieszkańców.

To właśnie z oddolnej perspektywy widać najwięcej problemów z jakimi wiąże się codzienne życie w danym miejscu. Co więcej, ulepszenia nie muszą się sprowadzać wyłącznie do załatania dziury w chodniku. Najważniejsza jest chęć działania. Dużo można zrobić dzięki dobremu pomysłowi i umiejętności zarażania innych swoją ideą.

Wsparcie każdego z członków wspólnoty uwarunkowane może być rodzajem uprawianej profesji. Nauczyciele mogą przyczynić się do powstania wystawy prac uzdolnionej młodzieży czy turniejów sportowych, przedsiębiorcy zagospodarować dobra, które nie są już im przydatne, a przedstawiciele służb mundurowych działać na rzecz bezpieczeństwa poprzez szkolenia czy warsztaty. Możliwości jest naprawdę wiele, a gros z nich może uzyskać również dofinansowanie z urzędu gminy czy środków unijnych.

Choć oczywiście chęć społeczna jest nie do przecenienia, to sama nie wystarczy. Dlatego tak ważne jest wsparcie ze strony samorządu. Warto więc przywiązywać wagę do rozwoju lokalnych ośrodków kultury, stypendiów dla młodzieży czy grantów dla lokalnych stowarzyszeń. W tym kontekście cennym rozwiązaniem może okazać się też uniwersytet trzeciego wieku czy wspieranie koncertów muzyki regionalnej. Oczywiście, można się zżymać, że nigdy nie dorówna to poziomowi wiedeńskiej filharmonii, ale czy naprawdę to oznacza, że żadne wydarzenie lokalne nie zasługuje na uwagę?

Poczucie odpowiedzialności za to co dzieje się wokół nas tylko będzie zyskiwało na znaczeniu. Już dziś wiemy, że społeczeństwo polskie się starzeje i coraz więcej osób starszych będzie potrzebowało naszej opieki zarówno w kwestii pomocy, jak i uatrakcyjnieniem w jakiś sposób życia poprzez nowe zajęcia. Warto o tym pamiętać. Samo siedzenie w domu może przynieść tylko straty. A więc do dzieła!

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019