Savery, czyli automatyczne oszczędzanie

22.11.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka – mówi stare polskie przysłowie. Pokazuje ono dwie cechy niezwykle ważne dla oszczędzania: systematyczność, dzięki której ciągle zwiększa się ilość odłożonych środków oraz cierpliwość, bez której moglibyśmy szybko wydać zgromadzone pieniądze nie czekając aż zbierze się ich więcej. Niestety, nie każdy z nas jest tak zdyscyplinowany, aby regularnie odkładać zarobione pieniądze.

 

Najnowszy raport Narodowego Banku Polskiego pokazuje, że ,,po okresie utrzymywania się nieco wyższej stopy oszczędzania w 2016 roku, oszczędności w sektorze gospodarstw domowych w I kwartale 2017 roku obniżyły się do zera”1).

Jak widać Polacy nie lubią odkładać pieniędzy do przysłowiowej skarbonki. Należałoby się zastanowić z czego to wynika. Jednym z powodów może być brak wyrobionych nawyków systematycznego oszczędzania, niechęć do odkładania konsumpcji w czasie, czy też trudności z zarządzaniem własnymi finansami. A gdyby tak wymyślić usługę bankową, która sama gromadziłaby nam oszczędności?

Możliwość „odpodatkowania” konsumpcji gospodarstw domowych, w sposób który sprawi, aby ów podatek trafiał na rachunek oszczędnościowy pozytywnie wpłynąłby na proces budowania oszczędności. Pośredni ,,podatek oszczędnościowy”, ustalany przez użytkownika karty płatniczej, miałby charakter celowy i indywidualny. Dzięki niemu konsument, który stanowi jedną z głównych sił napędowych polskiej gospodarki, budowałby oszczędności proporcjonalnie do swojej konsumpcji.

Na szczęście tego typu rozwiązanie już istnieje, choć mogą z niego korzystać jedynie osoby posiadające konta w jednym z 5 działających w Polsce banków. Usługa automatycznego oszczędzania (tzw. saver) polega na tym, że w momencie dokonywania płatności za pomocą karty pewna dodatkowa kwota zostanie przelana na konto oszczędnościowe. Użytkownicy saverów zwykle mają możliwość wyboru sposobu obliczana owej kwoty, która będzie odprowadzana przy każdej transakcji dokonanej kartą płatniczą. Zwykle banki oferują kilka możliwości polegających na: zaokrągleniu kwoty transakcji (np. do 10 zł), odprowadzenie wcześniej ustalonego procenta od jej kwoty, bądź pobranie stałej kwoty w momencie dokonania transakcji.

Prześledźmy jak wszystkie te rozwiązania działają w praktyce. Udając się podczas przerwy do piekarni kupuję sobie drożdżówkę kosztującą 2,5 zł. W momencie płatności kartą do której aktywowana jest usługa automatycznego oszczędzania mogą mieć miejsce następujące zdarzenia:

  • Jeśli wybrałem zaokrąglanie kwoty transakcji (np. do kwoty 5 złotych) to z mojego konta zostanie pobrana kwota 5 zł, z czego 2,5 zł trafi na moje konto oszczędnościowe, a kolejne 2,5 do piekarni.
  • W przypadku ustalenia procentu od kwoty transakcji (np. na poziomie 10%) z mojego konta zostanie pobrana kwota w wysokości 2,5 zł, która trafi do piekarni oraz dodatkowe 0,25 zł które zostaną przekazane na moje konto oszczędnościowe. Tym samym moje konto uszczupli się o 2,75 zł.
  • Z kolei jeśli wybrałem trzecią możliwość, czyli ustaliłem, iż przy każdej transakcji dokonanej kartą bank będzie przekazywał stałą kwotą na moje konto oszczędnościowe – przykładowo 1 zł to kupno drożdżówki będzie mnie kosztowało w sumie 3,5 zł, z czego złotówka znajdzie się na moim koncie oszczędnościowym.

Jak widać, jeżeli zwykle dokonujemy dużych zakupów najbardziej opłaca się skorzystać z procentu od kwoty transakcji. Jeżeli jednak dokonujemy w miesiącu wielu małych płatności to większą kwotę pieniędzy uda nam się oszczędzić wybierając stałą kwotę bądź zaokrąglenie kwoty transakcji.

Oczywiście automatyczne oszczędzanie nie jest pozbawione wad. Duża liczba dokonywanych kartą transakcji może spowodować pewne zaskakujące zmiany w budżecie domowym. Należy również pamiętać, że środki gromadzone w ramach saverów są stosunkowo nisko oprocentowane. Ewentualny zysk jest zależny od aktualnie obowiązującej stopy procentowej, dlatego w obecnej sytuacji gospodarstwa domowe korzystające z omawianych rozwiązań mogą liczyć na zwrot z inwestycji wynoszący ok. 2%. Osoby oczekujących stóp zwrotu na poziomie 5-7% rocznie powinny poczekać, aż savery pozwolą im zgromadzić odpowiedni kapitał i zainwestować go np. w fundusze inwestycyjne.

Wybierając tego rodzaju usługę warto również zwrócić uwagę na różne aspekty związane z korzystania zarówno z karty płatniczej (np. opłaty za korzystanie z karty) jak również konta oszczędnościowego (np. koszty przelewów). Należy dążyć do tego aby wszelkie opłaty były jak najmniejsze, natomiast oprocentowanie przechowywanych środków powinno być jak najwyższe. Tylko w tym wypadku nasze oszczędzanie będzie najbardziej efektywne.

   [ + ]

1. A. Kolasa, Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r., Warszawa 2017, s. 10

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018