Co to są koszty uzyskania przychodu i ile mogą wynosić?

29.10.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Zgodnie z artykułem 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu to wydatki jakie ponosi podatnik w związku z uzyskaniem swojego przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Kiedy i w jakiej wysokości przysługują?

Koszty uzyskania przychodu są bardzo istotne, ponieważ nie wchodzą w skład dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania. Muszą mieć jednak związek z prowadzoną działalnością – mogą być związane m.in. z utrzymaniem siedziby czy prowadzeniem księgowości i kont bankowych. Koniecznie trzeba je także odpowiednio udokumentować np. poprzez faktury VAT czy rachunki. Warto pamiętać, że muszą być one sporządzone w przejrzysty sposób w języku polskim. Jeśli wydatki zostały poniesione w obcej walucie muszą zostać przeliczone na złotówki. Przed uwzględnieniem czegoś jako koszt uzyskania przychodu należy zapoznać się z art. 23 ustawy wymieniającej co na pewno nie może zostać wliczone – są to m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, a także kary umowne czy odszkodowania powstałe z powodu wykonanych usług lub towarów.

Koszty uzyskania przychodu nie dotyczą jedynie osób prowadzących przedsiębiorstwa. Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę również je ponoszą, jednak zgodnie z polskim prawem są one określane kwotowo. Z jednego stosunku pracy w 2017 roku, nie mogą one przekroczyć 1335 złotych rocznie, zaś z kilku maksymalna kwota to 2002,05 zł na rok. Kwoty te są wyższe dla osób dojeżdżających do pracy, tzn. pracujących poza miejscowością swojego zamieszkania. Wynoszą wówczas kolejno 1668,72 zł z jednego stosunku służbowego, bądź 2502,56 zł przy większej ich liczbie. Co ciekawe, mogą być one większe przy odpowiednim udokumentowaniu wyższych kosztów poprzez posiadanie imiennych biletów okresowych. Może to zrobić, jeśli nie otrzymuje tzw. dodatku za rozłąkę.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, wykonujące jednak pracę na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia mogą skorzystać z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 proc. dochodu. Ponadto, autorzy, których przychód był wynikiem pracy twórczej takiej jak przeniesienie prawa własności określonych utworów, udzielenie licencji bądź korzystanie przez twórców z praw autorskich mogą odliczyć nawet 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. Nie mogą one jednak przekroczyć łącznej sumy w wysokości 85 528 złotych w ciągu roku.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018