Rola uczelni w społeczności lokalnej

30.07.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Uczelnie Wyższe są instytucjami misyjnymi. Każda z nich posiada swoją misję i cele dla których działa. Oprócz oczywistych celów jakimi jest działalność dydaktyczna i naukowa, posiadają one inne istotne zadania. Oczywiście zależnie od potencjału danej uczelni te zadania będą się od siebie różniły, jednak dla rozwoju lokalnego uczelnie są istotnym komponentem.

 

Do zasadniczych ról jakie pełni uczelnia należy działalność dydaktyczna i naukowa. Promowanie nowych trendów i badań naukowych. Animowanie powstawania nowych prac naukowych, oraz publikowanie ich. Kolejną taką rolą jest dydaktyka, a więc przekazywanie wiedzy studentom. Właśnie na tę rolę szczególnie mocno zwraca się uwagę. Gdy mówimy o uczelniach pierwszym skojarzeniem są studenci, których one kształcą. Jednak te role mimo, że kluczowe nie są jedyne. Uczelnia to przede wszystkim instytucja społeczna i tak na nią należy patrzeć. Jako taka ma szereg zadań o różnym zasięgu od globalnego po lokalny. Większe uczelnie będą kładły większy zasięg na globalny wydźwięk swojej działalności, małe natomiast skupią się bardziej na regionalnym i lokalnym działaniu. Oczywiście, ani duże uczelnie nie rezygnują z działalności regionalnej i lokalnej, ani małe nie zrezygnują z pewnych globalnych zadań i aspiracji, jednak ich wielkość będzie implikowała inaczej kładzione akcenty.

Pisząc o roli uczelni bardzo często zapominamy o tej warstwie lokalnej. Często nawet nie kojarzymy działań jakie może podjąć placówka szkolnictwa wyższego, względem społeczności lokalnej. Jest to duży błąd, ponieważ właśnie w tej sferze uczelnie mogą zrobić i robią bardzo wiele. Jako przykład najbardziej oczywisty podam wykłady otwarte, na które zaprasza się społeczność lokalną. Wykłady te dotykają nie tylko dużych problemów globalnych, ale również omawia się na nich problemy lokalne. Zaprasza się interesujących ludzi, którzy przedstawiają swoje koncepcje. Dzięki temu lokalna społeczność może mieć kontakt z nowymi trendami badawczymi, politykami i ludźmi kultury. Poprzez te działania uczelnie kształtują i ubogacają członków społeczności lokalnej. Kolejną bardzo zbliżoną rolą do tej poprzedniej jest organizacja debat, na istotne społecznie tematy. Bardzo często skupiające się wokół życia wspólnoty lokalnej czy regionu. Stąd uczelnie stają się miejscem dyskursu różnych wizji rozwoju społeczności lokalnej i przez to w pewien sposób strażnikami interesu społecznego. Wiele uczelni, organizuje również wystawy artystyczne, wieczory poezji, czy festiwale kultury.

Ważnym komponentem jest włączanie się studentów i pracowników uczelni w akcje charytatywne. Dzięki rozbudowanej strukturze wolontariatu studenckiego, uczelnie stają się inspiratorem aktywności prospołecznej. To w murach uczelni bardzo często odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. W ich murach mieszczą się organizacje studenckie niosące pomoc. Bardzo często wykładowcy i studenci organizują bezpłatne porady prawne, czy też rozliczają zeznania podatkowe, zupełne pro bono. Działalności te są nieocenioną pomocą dla społeczności lokalnej i realizacją misji wielu uczelni. Ważną działalnością uczelni dla społeczności lokalnych jest zadanie zwiększania świadomości społecznej odnośnie chorób. Wiele uczelni organizuje bezpłatne porady lekarskie i prelekcje na temat zdrowa. Bardzo często wykładowcy i studenci angażują się w pomoc Uniwersytetom Trzeciego Wieku, czy też objeżdżają szkoły, promując czy ideę bezpieczeństwa czy zdrowego stylu życia. Bardzo często dzięki uczelniom społeczność lokalna może wziąć udział w wielu ogólnopolskich akcjach.

Ważnym elementem działania uczelni na rzecz społeczności lokalnej są badania naukowe, które służą rozwiązywaniu problemów lokalnych. Badania te mogą być wykorzystane przez organizacje pozarządowe jak i jednostki samorządu terytorialnego. Uczelnie mogą angażować się poprzez badania w budowaniu strategii lokalnych. Ich działalność może dać impuls rozwojowy, pozytywnie wpływający na gospodarkę. Te działania są bardzo istotne i powodują, że uczelnie stają się bardzo ważnym elementem rynku pracy, nie tylko poprzez badania, ale poprzez szkolenie specjalistów na potrzeby gospodarki lokalnej. Lokalna rola uczelni sprawia, iż jest ona bardzo istotnym elementem prorozwojowym.

Działalność uczelni na rzecz społeczności lokalnej jest bardzo szeroki. Należy jednak nadmienić, iż w zależności jakie kierunki ma dana uczelnia, takie działania podejmie. Jednak mimo wszystko są one nieocenione i bardzo potrzebne.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019