Rola Narodowego Banku Polskiego w zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego państwa i obywateli

27.02.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Każdy bank centralny dba o jakość pieniądza swojego państwa. Tworząc politykę pieniężną państwa dba o kontrolowaną stopę inflacji i ilość pieniądza w obiegu, a wpływając na działania banków komercyjnych, jego działania współtworzą kształt ogólnej gospodarki państwa.

Zgodnie z art. 227 Konstytucji Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emisji pieniądza. To podstawowe zadanie NBP – wszystkie inne banknoty nie muszą być uznawane w Polsce za środek płatniczy. Ponadto, to Narodowy Bank Polski ma za zadanie dbać o to, aby w obiegu nie było zbyt dużo pieniędzy – niekontrolowany dodruk mógłby bowiem odbić się negatywnie na gospodarce w postaci hiperinflacji.

NBP często bywa nazywany „bankiem banków”. Trudno dziwić się temu twierdzeniu – w istocie może on prowadzić działalność kredytową dla banków komercyjnych – ta rola jest szczególnie ważna podczas kryzysów finansowych w których narażona jest płynność banków komercyjnych, a tym samym oszczędności obywateli. Co więcej, organ NBP – Rada Polityki Pieniężnej, złożona z dziewięciu członków i przewodniczącego, którym zawsze jest Prezes NBP, określa stopy procentowe, które czynią kredyty bankowe tańszymi bądź droższymi. Kształtując stopy procentowe, NBP wpływa także na cenę złotego na rynkach walutowych – co z kolei przekłada się na eksport bądź napływ inwestorów do naszego kraju.

Inną rolą Narodowego Banku Polskiego są jego funkcje względem instytucji całego państwa. To NBP jest odpowiedzialne za obsługę rezerw finansowych naszego kraju, w tym także tych zgromadzonych w złocie czy innych walutach. Ponadto, prowadzi jednocześnie rządowe rachunki bankowe i dokonuje operacji płatniczych. Można zatem stwierdzić, iż jest swoistym finansowym ramieniem całego państwa. To NBP bowiem obsługuje także deficyt budżetowy.

Narodowy Bank Polski tworzy też system rozliczeń finansowych w Polsce, współtworząc infrastrukturę informatyczną sektora finansowego. Dzięki temu użytkownicy polskich rachunków bankowych mają pewność, że ich przelewy dotrą do celu. Choć przeciętny obywatel nie jest w stanie w NBP zdeponować swoich pieniędzy bądź wziąć w nim pożyczki, to jak widać działalność polskiego banku centralnego ma na społeczeństwo bezpośredni wpływ. Jego funkcjonowanie buduje dużą część polskiego sektora finansowego, a decyzje przekładają się na życie każdego za nas.

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018