Relacja z konferencji „Konstytucjonalizm po polsku. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość

18.11.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja nie tylko do wielkich uroczystości, ale także czas na przemyślenie polskiego porządku prawnego. Właśnie taki był cel konferencji „Konstytucjonalizm po polsku. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Dwudniowe wydarzenie miało miejsce na Wydziale Historycznym UW. Zostało zorganizowane przez Studencki Klub Międzyepokowych Badań Historycznych oraz inicjatywę Ankieta Konstytucyjna 2018. Jego celem było bliższe przyjrzenie się tradycji i dziedzictwu polskiego dorobku konstytucyjnego. Zarówno tego historycznego, jak i współczesnego. Uczestnicy pochylili się także nad potencjalnymi zmianami ustrojowymi w naszym kraju, które mogłyby pojawić się w przyszłości.

„Podejmując tę inicjatywę chcieliśmy włączyć się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w debatę ustrojową zainicjowaną przeszło rok temu przez głowę państwa” – mówi Tadeusz Mroziuk, pomysłodawca projektu Ankieta Konstytucyjna. „Sesja o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym spojrzenia na konstytucjonalizm wielu nauk: prawnych, historycznych, politologicznych, socjologicznych, filozoficznych, była skierowana do studentów i doktorantów. Od nich, jako przedstawicieli młodej inteligencji, w największym stopniu zależy bowiem naszym zdaniem pomyślna przyszłość naszej ojczyzny. Konferencja stała się ważnym forum wymiany rezultatów prowadzonych badań naukowych oraz okazją do wymiany poglądów i planów przyszłych studiów” – dodał.

Program został podzielony na trzy główne części. W pierwszym zaproszeni prelegenci zajmowali się wybranymi elementami przeszłości polskiego konstytucjonalizmu takimi jak ustawa zasadnicza Księstwa Warszawskiego czy system polityczny stworzony w trakcie dwudziestolecia międzywojennego w wyniku konstytucji marcowej i kwietniowej. W drugim badacze koncentrowali się na teraźniejszym systemie konstytucyjnym. Wystąpienia podejmowały tematykę dzisiejszego porządku konstytucyjnego. Analizowano m.in. treść preambuły, pozycję ustrojową Trybunału Stanu czy Senatu. Całość została zwieńczona prognozą dotyczącą dalszych losów polskiej ustawy zasadniczej. Rozmyślano nad ewentualnym zwiększeniem roli referendum czy modyfikacjami w zakresie uprawnień Prezydenta RP. Dlaczego zdecydowano się na taką formę? „Uważamy, iż aby należycie dyskutować o różnych aspektach obecnej ustawy zasadniczej należy się przyjrzeć wpierw tradycji konstytucyjnej i dawnym aktom ustrojowym. Dopiero po ich gruntownym poznaniu uprawnione jest przystąpienie do dyskusji o przyszłości polskiego konstytucjonalizmu, w tym też o ewentualnych zmianach konstytucji z 1997 roku” – odpowiada Tadeusz Mroziuk.

Szczególny dar od Prezydenta RP

Wyjątkowym elementem konferencji było przekazanie organizatorom wystosowanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę listu wraz z pamiątkową biało-czerwoną flagą. „Nasi przodkowie spoglądali na nią z szacunkiem i miłością – gdy przelewali krew w obronie praw i wolności narodu, a także kiedy poprzez swoje zaangażowanie w życie społeczne i polityczne, poszukiwanie nowych rozwiązań i wytrwałą pracę naukową umacniali wolność i niepodległość polskiego państwa, przekazując nowe idee i współtworząc jednocześnie dzieje Europy” – pisał Prezydent.

Sesję naukową wsparło szereg instytucji, co przyczyniło się do podniesienia rangi wydarzenia. Partnerami zostały takie podmioty jak Muzeum Historii Polski, Instytut Pamięci Narodowej czy Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. Patronat medialny objęło istotnie.pl.

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019