Raport MNiSW: coraz więcej studentów zaocznych na uczelniach prywatnych, coraz mniej na publicznych

01.12.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Polscy studenci w tym roku najchętniej wybierali informatykę. Zgłaszali się na nią blisko dwa razy częściej niż na drugi najpopularniejszy kierunek czyli zarządzanie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również psychologia, ekonomia oraz prawo – informuje raport MNiSW.

Raport sporządzony przez Departament Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje, że przyjęto o siedem tysięcy mniej studentów niż w roku ubiegłym. Co ciekawe, liczba studentów zrekrutowanych na uczelnie prywatne wyraźnie wzrosła, podczas gdy widać zupełnie odwrotną tendencję w szkołach publicznych.

W tym roku na studia przyjęto ponad 429 tysięcy osób. Studia pierwszego stopnia rozpoczęło prawie 310 tysięcy żaków, na stopniu drugim znalazło się 120 tysięcy studiujących.

Więcej zaocznych w szkołach prywatnych niż publicznych

Na publicznych szkołach wyższych niestacjonarnie studiuje prawie 70 tysięcy studentów. To o osiem tysięcy mniejsza liczba niż studiujących w tym trybie w szkołach prywatnych. Oznacza to utrzymanie się liczby studentów zaocznych na uczelniach państwowych, przy jednoczesnym dużym wzroście, bo o około 11 tysięcy przyjęć na uczelniach niepublicznych w stosunku do ubiegłego roku.

Jak twierdzi raport, najbardziej obleganą uczelnią była Politechnika Gdańska w której na jedno wolne miejsce aplikowało ponad dziewięć osób. Tym samym wyprzedziła w rankingu Politechnikę Warszawską i Poznańską zajmujące w poprzednim raporcie kolejno pierwszą i drugą lokatę.

Zeszłoroczny lider liczby zgłoszeń na jedno miejsce, czyli chemia toksykologia sądowa zajęła w tym roku trzecie miejsce – za inżynierią i analizą danych i zarządzaniem inżynierskim. Zaraz za podium uplasowała się medycyna (w obrębie uczelni nadzorowanych przez MNiSW). Dużym zainteresowaniem cieszyły się też takie kierunki jak filologia norweska i japonistyka. Wciąż najwięcej chętnych aplikuje na uczelnie techniczne. Kolejna w zestawieniu grupa – uniwersytety – zrównały się pod względem liczby chętnych na jedno miejsce z uczelniami ekonomicznymi oraz szkołami wychowania fizycznego.

Najczęściej wybierane uniwersytety to bez zmian UW i UJ. W zakresie szkół ekonomicznych, podobnie jak w roku akademickim 2016/17, najwięcej chętnych zgłaszało się na Uniwersytety Ekonomiczne we Wrocławiu i Krakowie. Z kolei inna krakowska szkoła, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej był zdecydowanie głównym celem tegorocznej rekrutacji w zakresie uniwersytetów pedagogicznych – był ponad trzy razy częściej wybierany niż druga warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej.

Najpopularniejszą uczelnią niepubliczną jest Uniwersytet SWPS na którym o miejsce ubiegało się ponad trzy tysiące osób. Na następnych miejscach znalazły się Wyższe Szkoły Bankowe, kolejno z Gdańska, Wrocławia i Poznania.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017