Ranking Perspektyw: Najlepsze szkoły średnie 2018

18.01.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Najlepszym liceum ogólnokształcącym w Polsce jest LO nr XIII w Szczecinie – tak wynika z rankingu Perspektyw. Najlepszym technikum wybrano nowosądeckie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia.

W jubileuszowej, XX odsłonie rankingu na podium wśród liceów znalazły się również kolejno – Liceum Akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Warszawie. Co ciekawe, placówki zamieniły się miejscami względem zeszłorocznego zestawienia. W klasyfikacji techników na miejscu drugim uplasował się bydgoski „elektronik”, zaś na najniższym stopniu podium uplasowało się Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku.

Pierwszą dziesiątkę zdominowały placówki z Warszawy z której pochodzi aż cztery szkoły. Jedynym oprócz Warszawy miastem, które wprowadziło więcej niż jedna placówka do najlepszej dziesiątki jest Wrocław. Całość czołówki uzupełniają licea z Gdyni i Krakowa. Dużo większe zróżnicowanie widać w klasyfikacji techników, gdzie nie było dwóch szkół z jednego miasta w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, znalazła się tam również liczna reprezentacja relatywnie mniejszych miejscowości – oprócz wspomnianego Nowego Sącza, wysoko uplasowało się Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie (5. miejsce) oraz Technikum nr 5 w Krośnie (miejsce 6). W rankingu maturalnym to właśnie szkoła w Kleszczowie zajęła pierwsze miejsce.

Redakcja „Perspektyw” opublikowała również ranking szkół olimpijskich oraz tych, które najlepiej wypadły podczas egzaminów maturalnych. Pierwsze miejsce w zestawieniu olimpijskim zajęła szczecińska trzynastka, w maturalnym na najwyższym stopni podium znalazł się warszawski Staszic.

Ranking „Perspektyw” powstaje w oparciu o sukcesy uczniów na ogólnopolskich bądź międzynarodowych olimpiadach oraz wynikach osiągniętych podczas egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych. W przypadku techników ważną rolę odgrywa także rezultat z egzaminów zawodowych. Całość rankingu dostępna jest na stronie internetowej www.perspektywy.pl

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017