II Międzynarodowy Rajd Warszawa-Monte Cassino rozpoczęty

15.05.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu
Rajd

Fot.Katarzyna Biersztańska/istotnie.pl

W piątek 12 maja 2017 roku pod pomnikiem Bitwy o Monte Cassino przy ogrodzie Krasińskich w Warszawie zebrała się spora grupa miłośników motocykli i historii Polski, ubrani w skórzane kurtki z godłem państwowym oraz flagami przyczepionymi do pojazdów. Spotkali się, aby przed wyjazdem na rajd złożyć hołd generałowi Władysławowi Andersowi oraz żołnierzom II korpusu Polski.

 

Uroczystość pod pomnikiem rozpoczęła się około godziny 10 przed południem. Uczestnicy rajdu złożyli biało-czerwony wieniec i zapalili znicze. Na masztach powiewały biało-czerwone flagi. Odśpiewano hymn Polski.

II Międzynarodowy Rajd Warszawa-Monte Cassino potrwa do 25 maja 2017 roku. Uczestnicy przejadą około 6 tysięcy kilometrów. Odwiedzą dziewiętnaście miast w 7 państwach. W każdym mieście spotkają się z tamtejszą Polonią, a we Włoszech odwiedzą też osoby, które pamiętają żołnierzy Władysława Andersa. Na włoskich cmentarzach, gdzie są pochowani polegli żołnierze złożą wieńce i kwiaty. Ostatnim przystankiem na trasie będzie Lwów. Uczestnicy rajdu spotkają się z mieszkającymi tam Polakami oraz przywiozą dla nich zebrane, w ciągu półrocznego przygotowania do rajdu, dary. Podczas spotkań uczestnicy będą opowiadać piękną historię dzielnych żołnierzy walczących po stronie Aliantów w czasie II wojny światowej. Patronat nad przedsięwzięciem objęła córka generała, senator Rzeczypospolitej Polskiej Anna Maria Anders.

***

II Korpus Polski inaczej zwany wyższy związek taktyczny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie został utworzony na rozkaz generała Władysława Sikorskiego 21 lipca 1943 roku z dowództwa i jednostek Armii Polskiej na Wschodzie. Początkowo Armia znajdowała się w północnym Iraku. W sierpniu i wrześniu 1943 roku została przeniesiona do Palestyny, gdzie została podporządkowana pod dowództwo brytyjskie. Pod koniec 1943 roku armię przetransportowano do Włoch, gdzie w raz z Aliantami uczestniczyła w walkach przeciwko Niemcom. Najważniejszą, najkrwawszą, najbardziej znana i najcięższą bitwą jest Bitwa o Monte Cassino, która jest porównywa do bitwy pod Stalingradem. Zwycięstwo otworzyło drogę do Rzymu. Ostatnią bitwę stoczyli o Bolonię. Po zwycięstwie armia została rozlokowana niedaleko Bolonii, a w 1946 roku przeniesiona do Wielkiej Brytanii. W 1947 roku została rozwiązana. Władysław Anders wraz z żołnierzami został pochowany na cmentarzu utworzonym na jednym ze wzgórz na Monte Cassino, z pięknym widokiem na odbudowany  po II wojnie światowej klasztor benedyktyński.