Przywództwo jako kluczowy aspekt zarządzania

03.08.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Dobry przywódca to skarb. To on może wyzwolić potencjał zespołu. Źle dopasowany przywódca może natomiast pogrzebać nawet najlepszy projekt a jego podwładni lada chwila będą rozglądać się za nowym przedsięwzięciem.

Niewątpliwie aktywność lidera jest jednym z najważniejszych aspektów współczesnego zarządzania. Stąd liczne analizy, warsztaty czy prace naukowe podejmujące tę tematykę. Biznesowi wizjonerzy zarządzający największymi firmami stają się nie tylko sławami na wzór celebrytów, aktorów czy polityków, ale pozostają źródłem inspiracji dla osób zajmujących stanowiska kierownicze na całym świecie.

Przywódca jest odpowiedzialny za integrację zespołu. Dba o odpowiednią atmosferę pracy i stopień formalizacji relacji międzyludzkich. Z jednej strony powinien mobilizować do pracy, z drugiej pozwalać na relatywnie swobodną wymianę doświadczeń. Charyzma przywódcy może koncentrować wokół siebie uwagę pracowników.

Szef nadaje również priorytet stojącym przed organizacją wyzwań – to on decyduje co jest naprawdę ważne i czym należy się zająć w pierwszej kolejności. Dlatego powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem i bardzo dobrze znać branżę w której się porusza. Ewentualny błąd może bowiem drogo kosztować. Oprócz tego, lider podejmuje najważniejsze dla firmy decyzje. Ich ilość zależy od stylu zarządzania – niektórzy przełożeni lubią mieć wszystko pod kontrolą, inni pozostawiają dużą autonomię swoim podwładnym, zostawiając sobie jedynie kluczowe elementy zarządzania. W większości przypadków, liderzy przejmują jednak kontrolę na funkcjonowaniem firmy w sytuacjach kryzysowych. Wówczas to przywódca bierze odpowiedzialność za poszczególne działania i reakcje.

Ponadto, lider przedsiębiorstwa bądź organizacji w zdecydowanie największym stopniu odpowiada za zarządzanie i alokację zasobów, którymi dysponuje ów podmiot. To on rozsądza spory i rozdziela dostępne środki między komórki instytucji według własnego pomysłu na rozwój. Tu pojawia się natomiast inny istotny element pracy lidera, czyli formułowanie strategii rozwoju firmy w długiej perspektywie. Nawet jeśli w tworzeniu jej jest wspierany przez szereg innych osób, to ostatecznie on odpowiada za jej wdrożenie i późniejszą ewaluację.

Szef jest też swoistą ostatnią instancją w zakresie prowadzonej polityki kadrowej. Zazwyczaj ma pewną dozę swobody w zakresie kompletowania zespołu wobec czego sam ustala jakie cechy charakterologiczne i zawodowe bierze pod uwagę przed podjęciem współpracy. Decyzja o tym jakimi współpracownikami się otaczać determinuje natomiast późniejszy kształt organizacyjny firmy i to jakim obowiązkom jest w stanie podołać.

Współcześnie, jedną z największych trudności i odpowiedzialności spoczywających na barkach lidera jest umiejętność odpowiedniego delegowania zadań na niższe szczeble. Od tego uzależniona jest późniejsza wydajność organizacji i uwolnienie jej pełnego potencjału tak, aby równomiernie rozkładać obciążenia i jednocześnie rozwijać kompetencje najbardziej uzdolnionych osób.

Aby móc realizować wymienione zadania, przywódca musi cieszyć się odpowiednią legitymizacją i autorytetem wśród podwładnych. Te elementy zdobyć można na różne sposoby, natomiast dzięki temu przedsiębiorstwo zdecydowanie zwiększa szanse na swój sukces.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019