Przemysł 4.0 – cechy charakterystyczne

07.07.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Gospodarka światowa przechodzi obecnie tzw. czwartą rewolucję przemysłową, rozumianą jako gwałtowne unowocześnienie dotychczasowego trybu produkcji i istniejącej infrastruktury. Na czym dokładnie polega?

Pierwsza rewolucja przemysłowa wiązała się z wymyśleniem w 1763 roku na Wyspach Brytyjskich maszyny parowej przez Jamesa Watta. Na skutek wynalazku zamieniono tradycyjne manufaktury (produkcję ręczną) na dużo bardziej zwielokrotnioną działalność fabryczną. Druga rewolucja przemysłowa przypadła na przełom XIX i XX wieku. Wiązała się z rozwojem elektryczności, wykorzystaniem paliw kopalnych oraz masowej produkcji. Głównymi zdobyczami tego okresu była żarówka czy telefon. Trzecia rewolucja, zwana również naukowo-techniczną to mniej więcej połowa XX wieku – polegała na automatyzacji produkcji i wykorzystaniu powstających właśnie komputerów.

Niestety, jak łatwo zauważyć, Polska nie brała pełnego udziału w żadnym z przedstawianych powyżej etapów. Pierwszy i drugi przegapiła z powodu utraty niepodległości i zaborów, w trzecim nie mogła rozwinąć skrzydeł z powodu systemu realnego socjalizmu i żelaznej kurtyny oddzielającej nasz kraj od zachodniej części kontynentu.

Dziś pojawia się szansa na uczestniczenie w czwartej rewolucji przemysłowej właśnie dziejącej się na naszych oczach. Co ona oznacza? To przede wszystkim coraz większa integracja zdobyczy techniki w postaci internetu ze współczesną produkcją, możliwość błyskawicznych płatności bezgotówkowych czy większa personalizacja wytworzonych dóbr.

Rozwiązania technologiczne to przede wszystkim wkroczenie w erę smart – wykorzystanie technologii 3D i wirtualnej rzeczywistości w obsłudze maszyn czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Kluczową rolę odgrywa również rozwój sztucznej inteligencji. Programowanie urządzeń tak, aby same mogły podejmować decyzje czy też wykorzystywały spływające automatycznie dane do optymalizacji produkcji to novum nieznane z wcześniejszej historii światowej gospodarki.

Inną cechą odróżniającą rewolucję 4.0 od pozostałych jest coraz bardziej rozpowszechniona robotyzacja. Ludzie wspierani przez aktywność autonomicznych urządzeń są w stanie wykonać dużo szybciej dobra wymagające podczas produkcji znacznej precyzji.

Dzięki robotyzacji połączonej z błyskawicznym i również automatycznym przepływem informacji między kontynentami, współczesny przemysł jest zdolny do wytworzenia w relatywnie szybki sposób dóbr dopasowanych do preferencji klienta – odbiorca może sam w dużej mierze zaprojektować to czego oczekuje w swojej sytuacji. Szybka możliwość takich zamówień to też okazja dla producentów – dziś nic nie stoi na przeszkodzie żeby zamawiać komponenty dosłownie z całego świata, oferowane nie tylko przez wielkie koncerny, ale też regionalnych dostawców.

Możliwości technologiczne determinują również zmiany w prowadzeniu marketingu i zachowaniach konsumenckich. Niegdyś dobra masowo dostarczane na rynek musiały wystarczyć, więc specjaliści od reklamy skupiali się na zachwalaniu dóbr które były produkowane. Dziś próbuje się ustalić preferencje klienta, jego pragnienia i oczekiwania w zależności od położenia życiowego, zwyczajów czy szerokości geograficznej.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019