Program TANGO: 40 milionów na wykorzystanie badań podstawowych

22.05.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Łącznie 40 mln zł czeka m.in. na jednostki naukowe i osoby fizyczne w 3. edycji programu TANGO. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, dzięki którym zwiększy się stopień praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca.

 

Konkurs TANGO to wspólna inicjatywa podległych ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego agencji – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN). Jego celem jest budowanie pomostu pomiędzy badaniami podstawowymi a stosowanymi i przemysłowymi.

„Wnioskodawcy mogą zatem uzyskać fundusze m.in. na tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem, opracowanie analiz rynkowych czy też zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej” – informuje NCBR w przesłanej informacji prasowej.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki naukowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i poszczególnych uczelni oraz osoby fizyczne. Budżet konkursu TANGO3 wynosi 40 mln zł. Nabór wniosków prowadzony będzie od 14 czerwca do 20 grudnia 2018 r. Będzie się składał z dwóch etapów.

„TANGO3 to kolejna inicjatywa NCBR i NCN, która pozwoli wykorzystać potencjał obydwu agencji, aby poprawić warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w Polsce. Konkurs daje szansę na wprowadzenie na rynek produktów, usług lub technologii, które są wynikiem projektów realizowanych m.in. przez jednostki naukowe w tym uczelnie, centra naukowe PAN, a nawet osoby fizyczne. Chcemy umożliwić lepszy transfer wiedzy do przemysłu i tym samym w pełni wykorzystać możliwości polskiej nauki” – podkreśla cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dodaje, że aby można było w pełni wykorzystać możliwości polskiej nauki, trzeba zapewnić możliwości transferu jej dokonań do gospodarki. „TANGO3 to impuls do rozwoju efektywnej ekonomicznie współpracy świata nauki i biznesu w wielu różnych dziedzinach. Projekty, które realizowane są dzięki wsparciu NCBR w ramach dwóch poprzednich konkursów, to dobra podstawa do wykorzystania efektów prac naukowców w praktyce” – mówi prof. Maciej Chorowski.

„Nowa wersja konkursu TANGO powinna być istotnym ułatwieniem dla naukowców, którzy już realizowali projekty w zakresie badań podstawowych w NCN, a wyniki ich prac badawczych mają potencjał aplikacyjny. Liczymy, że uproszczony proces oceny przyspieszy pozyskiwanie środków w ramach tego konkursu” – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

Dofinansowanie będzie stanowiło 100 proc. wartości projektu. Maksymalna wartość grantu nie będzie mogła jednak przekroczyć 200 tys. zł. O środki z NCBR mogą ubiegać się wyłącznie projekty, dla których podstawą realizacji są te obejmujące badania podstawowe. Muszą być finansowane w ramach jednego z następujących konkursów NCN: OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ.

W dotychczas przeprowadzonych dwóch konkursach programu TANGO dofinansowanie o wartości ponad 65 mln zł uzyskało 76 projektów.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl