Prof. Andrzej Udalski został laureatem najważniejszej niemieckiej nagrody astronomicznej

23.08.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego został tegorocznym laureatem najważniejszej nagrody w dziedzinie astronomii i astrofizyki w Niemczech – Medalu Karla Schwarzschilda – przyznawanego przez niemieckie Astronomische Geselschaft.

O nagrodzie dla polskiego uczonego poinformował w przesłanym PAP komunikacie dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UW prof. Michał Szymański.

Profesor Andrzej Udalski wyróżniony został za pionierski wkład w rozwój nowej dziedziny badań astrofizycznych: Time Domain Astronomy, badającej zmienność jasności i innych parametrów obiektów Wszechświata w różnych skalach czasowych.

Towarzystwo założone w 1863 roku jest jednym z najstarszych na świecie, a Medal Karla Schwarzschilda przyznawany jest od 60 lat. Informacja o przyznaniu medalu została ogłoszona w trakcie zebrania Niemieckiego Towarzystwa Astronomicznego podczas odbywającego się właśnie w Wiedniu Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej. Uroczyste wręczenie Medalu połączone z wykładem laureata nastąpi w przyszłym roku podczas zjazdu astronomów niemieckich w Stuttgarcie.

„Andrzej Udalski istotnie wzbogacił prawie wszystkie obszary astronomii. Od ponad 25 lat prowadzi projekt OGLE, będący od momentu powstania jednym z największych przeglądów zmienności nieba i laboratorium pionierskich badań w dziedzinie +time domain astronomy+” – skomentował prezes Niemieckiego Towarzystwa Astronomicznego prof. Joachim Wambsganss.

Prof. Udalski w swoich pracach badał planety pozasłoneczne dzięki efektowi mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Interesują go też metody tranzytów czy badania gwiazd zmiennych różnych typów. Naukowiec uzyskał też istotne nowe informacje na temat struktury Drogi Mlecznej i galaktyk z Grupy Lokalnej oraz kwazarów.

Prace profesora Udalskiego i zespołu OGLE mają decydujący wpływ na wiele dziedzin współczesnej astrofizyki. Laureat Medalu Karla Schwarzschilda jednak nie tylko kierował obserwacjami oraz analizą i interpretacją danych, ale także projektował system obserwacji projektu OGLE i budował szerokokątne kamery dla poszczególnych jego faz.

Obecnie projekt OGLE wykorzystuje kamerę mozaikową CCD złożoną z 32 detektorów. Jest to jeden z największych tego typu instrumentów naukowych na świecie. Praca profesora Udalskiego obejmuje również analizę danych w czasie rzeczywistym w połączeniu z systemem wczesnego ostrzegania, co umożliwia innym obserwatorom z całego świata na szybkie reagowanie na niespodziewane zdarzenia astronomiczne.

Kolejne uhonorowanie

Profesor Andrzej Udalski jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności a od 2012 roku również członkiem zagranicznym amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk. Otrzymał w trakcie swej pracy naukowej wiele prestiżowych nagród naukowych. W ostatnim czasie m. in. nagrodę Tycho Brahe 2018 przyznaną przez Europejskie Towarzystwo Astronomiczne (EAS) oraz nagrodę Dan David Prize 2017, Fundacji Dana Davida i Uniwersytetu w Tel Awiwie. W 2002 r. otrzymał nagrodę Fundacji Nauki Polskiej, a w 2009 r. prestiżowy grant ERC-IDEAS Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla doświadczonych naukowców.

Na liście dotychczasowych laureatów Medalu Karla Schwarzschilda znajdują się nazwiska najwybitniejszych astronomów z całego świata. W 1981 roku Medalem wyróżniony został jeden z najwybitniejszych astronomów XX wieku, nieżyjący już profesor Bohdan Paczyński.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl