Procedury do lamusa? O zarządzaniu typu agile

28.04.2019 2 minuty na przeczytanie artykułu

Jak skutecznie zarządzać zespołem? Na to pytanie od lat próbują sobie odpowiedzieć specjaliści od biznesu pracujący na uczelniach czy korporacjach. Obecnie trendem jest tzw. zwinne zarządzane określane mianem „agile”.

Za początek podejścia agilowego uznaje się manifest z 2001 roku stworzony przez grupę amerykańskich programistów. Choć początkowo miał dotyczyć przede wszystkim informatyki, to obecnie z filozofii w nim zawartej korzysta duża część współczesnych korporacji i zespołów.

Agile polega przede wszystkim na nieustannym dostosowywaniu się do oczekiwań swojego klienta czy ostatecznego odbiorcy i niskim stopniu formalizacji działań. Punktem odniesienia dla pracy zespołu i miernikiem jego jakości jest nie tylko kształt produktu, ale przede wszystkim satysfakcja klienta. Dlatego w tym wariancie niezbędne jest nieustanne monitorowanie odczuć konsumentów poprzez badania fokusowe czy sondaże. Bez reakcji uzyskanej od kogoś kto korzysta ze stworzonego przez organizację dobra działanie agilowe nie istnieje. Co więcej, firmy działające według agile nie pozostają obojętne na postulaty klientów wdrażając nowinki, które są powszechnie oczekiwane bądź nawet te jeszcze nieuświadomione. Dlatego w

Model agile charakteryzuje się zmiennością i dostosowywaniem się również pod kątem organizacyjnym. Pracownicy powinni się nieustannie rozwijać, a ich zadania być dopasowane do zakresu posiadanych kompetencji. Wiąże się to również z elastycznym czasem pracy – zatrudnieni mogą realizować część swoich zadania zdalnie, bez wychodzenia z domu, a liczba godzin pracy pozostaje zmienna – w zależności od zapotrzebowania pracodawcy. Optymalizacja kosztów w zależności od zmieniającego się rynku pomaga zminimalizować potencjalne straty, a oszczędności wykorzystać do dalszego wsparcia klientów.

Inną charakterystyczną cechą zarządzania agilowego jest regularne wdrażanie nowinek technologicznych służących zwiększeniu efektywności pracy – na tym również polega zmienność i zwinność tej metody. Otwartość na wykorzystanie technologii w zadaniach korporacyjnych i relacjach z klientem to krok do podwyższenia jakości. Przykładem mogą być np. coraz częściej wdrażane rozwiązania oparte na cloud computingu (tzw. chmurze) umożliwiające zaoszczędzenie przestrzeni serwerowej i kosztów obsługi informatycznej. W tym kontekście niezbędne jest także nieustanne podwyższanie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia i kursy e-learningowe. Jego praca jest na bieżąco weryfikowana nie przez pryzmat przepracowanych godzin, lecz efektów końcowych.

Agile nie zaniedbuje też relacji międzyludzkich. Przyjętą zasadą jest budowanie zespołu w oparciu o szczerość, bezpośredniość i jeśli to potrzebne, konstruktywną krytykę. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, pracownicy są bardziej kreatywni i mają okazję zaprezentować przełożonym swoje własne pomysły. Ci z kolei nie pozostają na nie głusi i wdrażają najlepsze propozycje. Pożądanym jest także, aby zatrudnieni czuli odpowiedzialność za produkt końcowy i związek z marką, której jest częścią. Co więcej, jasny podział zadań i szansa samorozwoju buduje pozytywną atmosferę wokół firmy także na rynku pracy i ułatwia poszukiwanie nowych pracowników.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2018-2019