Pracujący student zarabia 14 złotych za godzinę – raport „Student w pracy 2017”

13.10.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Co trzeci student ma stałą pracę, podobna grupa podejmuje się zajęć dorywczych. Najczęściej zajmują się branżą handlową, a ich średnia stawka godzinowa to 14,20 zł.

Studenci zarabiają średnio około 1785 złotych netto, z czego najwięcej wydawane jest na utrzymanie mieszkania i żywność. 2/3 badanych osób nie korzysta już z materialnej pomocy rodziców, a blisko połowa – 43 proc. – podejmuje pracę już od samego początku, na pierwszym roku.

Najwyższe zarobki można osiągnąć w Warszawie – średnia studenckiego wynagrodzenia w stolicy to 2041 zł netto. To wynik, który kontrastuje z resztą Polski – o około 300 złotych lepszy niż dochód jaki można osiągnąć w Trójmieście, Wrocławiu czy Krakowie.

Studenci szukają pracy poprzez Internet, najczęściej wybierają spośród sektora usług – zdrowia i urody, handlu, bankowości i finansów oraz branży ubezpieczeniowej. 30 proc. z nich szuka pracy przede wszystkim w czasie wakacji.

Dlaczego studiujący chcą pracować? Odpowiedź nie zaskakuje – dla 84 proc. pracujących badanych główną motywacją jest zarobienie pieniędzy, następnym wskazywanym powodem jest chęć zdobycia doświadczenia. W dalszej kolejności wymieniano takie aspekty jak gotowość sprawdzenia samego siebie czy rozwijanie zainteresowań.

Mimo spadku w stosunku do ubiegłego rok z 55 do 51 proc., wciąż umowa zlecenie lub o dzieło jest najbardziej rozpowszechnioną formą zatrudnienia.

Z czego pracujący w Polsce student jest najbardziej zadowolony? Oprócz dobrych zarobków są to pozytywne relacje z kolegami z pracy i szefostwem oraz elastyczne godziny pracy, dzięki którym da się ją pogodzić ze studiami. Z drugiej strony, rzadko kiedy pracodawcy zatrudniający studentów zapewniają odpowiednie dodatki pozapracowe (niezadowolonych z nich jest 40 proc. pracujących żaków).

45 proc. studentów twierdzi, że ofert dla studentów jest zbyt mało. Ponadto, bardzo często (twierdzi tak ponad połowa respondentów) wymagania pracodawcy są nieadekwatnie wysokie w stosunku do realnych kompetencji studiujących. Ponad połowa z nich (54 proc.) obawia się również trudności na rynku pracy ze względu na napływ ukraińskich imigrantów zarobkowych.

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research na zlecenie aplikacji rekrutacyjnej Jobsquare na próbie 1002 studentów metodą wywiadów CAWI.

Źródło: www.studentwpracy.pl

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017