Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Praktyka Wydział Finansowo-Księgowy

Praktyki

26 lipca 2017

Cele edukacyjne, nabywana wiedza,umiejętności i kompetencje społeczne:
Zdobycie wiedzy w zakresie funkcjonowania jednostki administracji morskiej. Zapoznanie z organizacją pracy w wydziale, sposobem gromadzenia, weryfikacji dokumentacji, przyjętymi procedurami działania. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych związanych między innymi z obsługą programu UNISOFT. Kształtowanie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.
Miejsce praktyk
CHRZANOWSKIEGO 10, 81-338 Gdynia, powiat: m. Gdynia, woj: pomorskie
Obowiązki

Poznanie funkcjonowania pracy wydziału poprzez obserwację oraz czynny udział w realizacji zadań. Zapoznanie się z obsługą programu UNISOFT. Zapoznanie się z zasadami obiegu korespondencji w wydziale.

Wymagania
  • pożądane kierunki studiów: rachunkowość, finanse, innowacyjna gospodarka, ekonomia
  • umiejętność obsługi aplikacji biurowych: Word, Excel
Sposób aplikowania: poprzez uczelnię
Osoba do kontaktu:
MAGDALENA SARNOWSKA
Numer telefonu: 058 355 31 77
Sposób kontaktu / przekazania dokum.:
• kontakt osobisty
• poczta: URZĄD MORSKI GDYNIA UL. CHRZANOWSKIEGO 10, 81-338 GDYNIA
• inny: POPRZEZ UCZELNIĘ