Oferty

Staże, praktyki, stypendia

Fulbright-Schuman Award – stypendia

Stypendia

26 lipca 2017

Od 15 września do 1 grudnia 2017 roku trwa nabór wniosków na stypendia w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. Stypendia dotyczą projektów badawczych z zakresu stosunków USA-UE lub spraw związanych z UE.

W konkursie mogą wziąć udział kandydaci ze stopniem doktora, wykwalifikowani specjaliści oraz studenci studiów doktoranckich.

Stypendium obejmuje:

– dla kandydatów ze stopniem doktora oraz wykwalifikowanych specjalistów – ekwiwalent w wysokości 3 000 euro miesięcznie; dla studentów studiów doktoranckich z co najmniej ze stopnie BA – ekwiwalent w wysokości 2 000 euro miesięcznie;
– jednorazowo 2 000 euro na pokrycie kosztów podróży i zagospodarowania;
– wizę J1;
– podstawowe ubezpieczenie medyczne.

Miejsce praktyk
USA

Więcej informacji oraz proces rekrutacji dostępne są na stronie: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/