Postawy patriotyczne a gospodarka Polaków

27.04.2018 3 minuty na przeczytanie artykułu

Patriotyzm jako umiłowanie ojczyzny jest pojęciem wzniosłym i patetycznym. Tymczasem okazuje się, że możemy go kultywować nie tylko poprzez uczestnictwo w marszach czy uroczystościach podczas ważnych rocznic. Równie ważne jest wspieranie polskiej gospodarki swoimi codziennymi wyborami konsumenckimi.

 

Patriotyzm nierozerwalnie wiąże się z działaniem na rzecz dobra wspólnego. Jest dążeniem do rozwoju nie tylko swojego, lecz także innych, z którymi nasze losy są związane wspólną historią, językiem, dziedzictwem kulturowym czy obszarem, w którym żyjemy. Dlatego też postawa patriotyczna jest tak istotna w wymiarze gospodarczym. Wspieranie rodzimej gospodarki ma niemały wpływ na rozwój ojczyzny i przekłada się na inne dziedziny życia społecznego – takie jak sztuka czy edukacja.
Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem postawy patriotycznej w kontekście gospodarczym? Pierwszym krokiem do postępowania według jej idei jest poszerzanie własnej świadomości. Konieczna jest wiedza nie tylko o tym, które z przedsiębiorstw działają na terenie kraju, lecz również czy prowadzą one w Polsce działalność badawczo-rozwojową oraz czy wchodzą w skład większego międzynarodowego koncernu. Jednakże świadomość to dopiero początek. Po zdobyciu przydatnych informacji należy z nich odpowiednio korzystać i w miarę możliwości wybierać rodzime produkty. Naturalnie pierwsze zakupy, podczas których sprawdzimy kraj pochodzenia towarów zajmą więcej czasu niż standardowo. Po zdobyciu wprawy różnica nie jest już tak znacząca. Postawa patriotyczna nie polega na tym, żeby wybierać dany artykuł tylko dlatego, że jest polski. To zrozumiałe, że konsument wybiera to dobro, które uważa za najbardziej korzystne dla siebie. Ważne jest jednak, aby polskie pochodzenie traktować jako zaletę a nie wadę. Wybieranie samych produktów to nie wszystko – warto też zwrócić uwagę na to, czy sklep, w którym dokonujemy zakupu, reprezentuje polski kapitał, a jeśli nie, to czy przynajmniej poczuwa się do rzetelnego płacenia podatków w kraju, w którym sprzedaje swoje towary.Należy pamiętać, że aby faktycznie postawy patriotyczne odniosły zauważalny skutek, konieczne jest działanie rzeszy konsumentów. Dlatego nie wystarczy działać samemu – prawdziwie patriotyczna postawa polega również na uświadamianiu i przekonywaniu osób ze swojego otoczenia do podobnego postępowania. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie efektu kuli śniegowej, która będzie oddziaływała na kształt całego rynku.Postawa patriotyczna w dziedzinie gospodarki nie jest celem samym w sobie. Choć zwiększa wiedzę i sprzyja kształtowaniu dyscypliny zakupowej, to jej efekty mogą być znacznie większe. Istotną zaletą takiego postępowania jest przyczynianie się do uszczelnienia polskiego systemu fiskalnego. Ufanie firmom płacącym podatki w Polsce ma przełożenie na późniejsze wpływy do budżetu. Większe obroty tych firm powodują wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku CIT, umożliwiając kształtowanie polityki fiskalnej.Nie bez znaczenia jest również fakt, że polskie firmy ze względów logistycznych korzystają z usług rodzimych dostawców, którzy także płacą podatki w kraju i zatrudniają miejscową ludność. W ten sposób tworzy się sieć powiązanych ze sobą przedsiębiorstw zapewniających miejsca pracy – co szczególnie ważne – zatrudniających często osoby z regionu zarówno na niższych, jak i kierowniczych stanowiskach.

Szeroka działalność firm wykraczająca poza samą dystrybucję czy składanie produktu na terenie kraju, przekłada się na jego rozwój na płaszczyźnie technologicznej i społecznej. Aktywne ośrodki badawczo-rozwojowe (B+R, ang. research and development) pozytywnie wpływają na postrzeganie pod kątem innowacyjności całego państwa i przyciągają innych inwestorów. Obecność firmy w danym państwie i regionie sprzyja też wytworzeniu więzi z miejscem w którym działa, a te budują aktywność obywatelską i tzw. społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Rozmaite akcje edukacyjne czy mecenat wydarzeń kulturalnych przez firmy pozytywnie oddziałują na małe miejskie czy gminne społeczności. Przedsiębiorstwa zakorzenione w lokalnym otoczeniu często dbają o środowisko naturalne oraz rozwiązywanie ważkich problemów danego regionu. Ponadto, międzynarodowy sukces polskiej firmy przekłada się na postrzeganie za granicą całego kraju. Narodowi czempioni mają wpływ na wizerunek państwa i jego odbiór przez polityków, inne firmy i media. To szczególnie istotne w zglobalizowanym świecie, w którym swoją markę budują nie tylko korporacje, ale też całe państwa i narody. Konsumenci na całym świecie często postrzegają poszczególne kraje przez pryzmat produktów i usług z których słyną. Im więcej dóbr wysokiej jakości rodzimi producenci są w stanie wyeksportować, tym lepiej oceniane jest całe społeczeństwo. Dlatego wspieranie polskich firm ma duży wpływ na autorytet całego państwa i jego mieszkańców.

Gospodarcza postawa patriotyczna jest w wolnorynkowej rzeczywistości bardzo istotna i ma bezpośredni wpływ na sukcesy polskich przedsiębiorstw. Wspieranie podmiotów aktywnie działających w naszym kraju przekłada się także na wymierne korzyści, jakie może uzyskać cała wspólnota. Dlatego tak ważnym jest pamiętanie o tym, że wybór polskiego sklepu czy producenta ma realny wpływ na kształt otaczającej nas rzeczywistości. Prawdziwy patriota nie może zapominać o gospodarczym działaniu na rzecz własnej ojczyzny.

Grzegorz Kowalczyk