Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego zainwestuje w tłumaczenia humanistyki

18.07.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Ponad milion złotych przeznaczy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na tłumaczenie dzieł humanistyki. MNiSW rozstrzygnęło właśnie kolejny konkurs w ramach modułu Uniwersalia – Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

Uniwersalia to – obok Dziedzictwa Narodowego oraz Fundamentów – jeden z trzech modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Celem konkursów ogłaszanych w ramach tego modułu jest umożliwienie tłumaczenia i publikacji najwybitniejszych dzieł humanistyki.

Moduł Uniwersalia 2.1, w ramach którego rozpisano rozstrzygnięty właśnie konkurs, ma pozwolić na włączenie do obiegu międzynarodowego najważniejszych osiągnięć polskich nauk humanistycznych. Teksty będą przełożone na języki kongresowe – przy czym priorytetem przy ocenie wniosków był język angielski. Do konkursu mogły zostać zgłoszone zarówno tłumaczenia tekstów dawnych, jak i współczesnych.

„W konkursie udział wzięło 36 wniosków. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakwalifikował do finansowania 13 najlepszych projektów na łączną kwotę 1 054 082 zł” – poinformował resort nauki na stronie internetowej.

Wśród najwyżej dofinansowanych projektów (kwotą ponad 100 tys. zł) znalazły się: przekład na język angielski i publikacja w wydawnictwie Brill monografii Michała Mencfela pt. „Atanazy Raczyński (1788-1874). Biografia”; przekład na język angielski i publikacja w wydawnictwie L`Harmattan monografii Dominiki Czarneckiej – „+Pomniki wdzięczności+ Armii Czerwonej w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej”; tłumaczenie na język niemiecki oraz publikacja monografii Daniela R. Soboty pt. „Narodziny fenomenologii z ducha pytania. Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch” (Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2017).

Pełna lista nagrodzonych projektów jest dostępna na stronie internetowej.

NPRH wspiera polskich badaczy od 2010 r. Fundusze przyznawane w ramach programu mają m.in. ułatwiać integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową oraz upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl