Skontrolowano wydawanie funduszy unijnych w Polsce

30.04.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Polska przykładem w wykorzystywaniu funduszy unijnych. Tak wynika z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Kontroli Budżetowej.

 

Sposób wykorzystania Funduszy Europejskich przez Polskę oraz ocena inwestycji współfinansowanych z budżetu UE były celem misji Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonej w naszym kraju w dniach 18-20 kwietnia br. Misja odwiedziła projekty realizowane we Wrocławiu, Wieluniu, Bełchatowie, Strykowie, Warce i Warszawie.

Przyjrzała się również inwestycjom drogowym i odbyła spotkania z przedstawicielami władz państwowych, m.in. z  Ministerstwa Rozwoju. Komisja nie dopatrzyła się większych problemów w wykorzystaniu funduszy unijnych w Polsce. Zaleca jednak koncentrację na inwestycjach, które mogą się same utrzymać– powiedziała szefowa komisji, niemiecka europosłanka Ingeborg Graessle podczas konferencji prasowej podsumowującej kontrolę.

Podkreśliła jednocześnie, że inne kraje UE, np. Bułgaria, Chorwacja, Rumunia i Słowenia mają więcej problemów z zarządzaniem funduszami unijnymi. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego jest odpowiedzialna za udzielanie absolutorium budżetu Unii Europejskiej. Dokonuje ona przeglądu wszystkich polityk unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki regionalnej. Polska jest jednym z jej największych beneficjentów zarówno w perspektywie budżetowej 2014-2020, jak i wcześniej w latach 2007-2013

W dużej mierze od wyników Polski będzie zależeć przyszłość polityki spójności. Kładziemy nacisk na mierzalne efekty i chcemy je pokazać w całej UE. Polityka spójności musi być oparta na faktach, dlatego na forum unijnym mówimy o tzw. evidence-based policy” – komentuje wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Źródło: www.mr.gov.pl