Polska Mapa Drogowej Infrastruktury Badawczej aktualizowana

07.05.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Trwa aktualizacja Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – strategicznych miejsc dla rodzimej nauki. Do 13 czerwca znajdujące się na mapie jednostki naukowe czy konsorcja mają czas na złożenie kwestionariuszy ewaluacyjnych. Można też wnioskować o wpisanie nowych przedsięwzięć.

Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) to dokument, w którym rozpisane są „strategiczne miejsca dla rodzimej nauki” – czyli najlepsze laboratoria, centra i systemy informatyczne. „Opracowanie dokumentu pozwoliło na uwypuklenie potencjału różnych dziedzin nauki, a także wyselekcjonowanie najlepszych przedsięwzięć zgłaszanych przez środowiska naukowe” – podkreśla Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu.

Jako przykłady umieszczonych na mapie sukcesów polskiej nauki MNiSW wymienia m.in. 90-metrowy radioteleskop Narodowego Centrum Radioastronomii i Technologii Kosmicznych, SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego czy CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii.

Pod koniec kwietnia resort nauki ogłosił aktualizację PMDIB. Do 13 czerwca jednostki naukowe, konsorcja i uczelnie, które już znajdują się na PMDIB, mają obowiązek złożenia kwestionariuszy ewaluacyjnych. W przeciwnym razie mogą być wykreślone z mapy – informuje resort nauki w internetowym komunikacie.

Również do 13 czerwca można składać wnioski o wpisanie do dokumentu nowych przedsięwzięć. O dopisanie do mapy mogą starać się: jednostki naukowe, konsorcja naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk, centra naukowe uczelni, reprezentowane przez jednostkę naukową, lub uczelnie.

PMDIB powstała w lutym 2011 roku w odpowiedzi na rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych i postulaty naukowców. Obecnie znajdują się na niej 53 przedsięwzięcia realizowane przez uczelnie i instytuty badawcze. 30 z nich to przedsięwzięcia krajowe, 23 natomiast mają charakter międzynarodowy. 15 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl