Nowy program rozwojowy dla sektora kosmicznego

13.09.2017 2 minuty na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Dwunastu stażystów rozpocznie praktyki w najważniejszych w Polsce firmach specjalizujących się w technologiach kosmicznych. To rezultat zakończonej drugiej edycji programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, organizowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK). Do tegorocznej odsłony programu zgłosiło się ponad 100 uczestników.

Od momentu przystąpienia do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) krajowe firmy otrzymały z jej budżetu finansowanie w wysokości około 42 mln euro. Jeszcze 5 lat temu na portalu internetowym ESA było zarejestrowanych zaledwie ok. 50 polskich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach. Obecnie jest ich już ponad 300. Wzmocnienie tej innowacyjnej branży jest priorytetem Polskiej Strategii Kosmicznej opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju. W planach jest m.in. wzrost konkurencyjności sektora, stworzenie dobrych warunków dla jego rozwoju, a także budowanie kadr. W te założenia wpisuje się konkurs oragnizowany przez ARP S.A. i ZPSK.

– Jak każda innowacyjna branża, przemysł kosmiczny potrzebuje wykwalifikowanych kadr. Szczególnie istotne jest stworzenie odpowiednich warunków współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a przedsiębiorcami. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego staramy się tę lukę wypełnić, służy temu m.in. program doktoratów wdrożeniowych, czy specjalne projekty realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. – powiedział Jarosław Gowin Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Ministerstwie Rozwoju trwają obecnie prace nad przygotowaniem Krajowego Programu Kosmicznego, który ma powstać do końca 2017 roku. Jego celem jest realizacja założeń przyjętych w Polskiej Strategii Kosmicznej.

Laureaci konkursu odbędą sześciomiesięczne staże w renomowanych polskich firmach z branży technologii kosmicznych.

W Polsce działa już ponad 300 instytucji, które z powodzeniem aplikują do międzynarodowych programów kosmicznych, ta liczba będzie rosnąć, biorąc pod uwagę wielość zastosowań, z  jakimi wiążą się techniki satelitarne. Dowodem na to jest coraz większa liczba kontraktów, które napływają do nas z Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale także sukcesy krajowych programów, takich jak np. „szybka ścieżka“ NCBiR. – powiedział prezes ARP S.A. Marcin Chludziński.

Celem staży jest kształcenie kadr sektora kosmicznego, rozwój kariery młodych naukowców oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami. Zainicjowany przez ARP S.A. program stażowy ma charakter merytoryczny. Jego celem jest zdobycie doświadczenia oraz wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce.

Nasz program wspierania technologii kosmicznych opiera się na trzech filarach: rozwoju kadr, wsparciu kapitałowym i promocji sektora kosmicznego. Każdy z tych elementów jest konieczny, żeby zapewnić odpowiednią dynamikę rozwoju branży, szczególnie, że mamy do czynienia z innowacyjną gałęzią przemysłu. W Polsce jest wielu ekspertów w tej dziedzinie i zdolnych ludzi, którym chcemy pokazać, że można rozwijać swoją karierę w kraju. Dowodem na to są efekty pilotażowego programu, aż 85% jego uczestników dostało propozycję pracy po zakończeniu stażu. Liczę, że laureaci dzisiejszej edycji pobiją ten rekord – mówi Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. mocno angażuje się w działania na rzecz sektora technologii kosmicznych. Patronuje m.in. Studenckiemu Kołu Astronomicznemu Politechniki Warszawskiej, wspiera największy na świecie konkurs z zakresu technologii kosmicznych – Galileo Masters. ARP S.A. znalazła się również wśród 17 instytucji, które reprezentowały Polskę na Industry Space Days 2016 w Holandii. W czerwcu 2017 r. spółka zainicjowała Forum Satelitarne. To największa konferencja w Polsce poświęcona technikom satelitarnym i ich wykorzystaniu. Dodatkowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie firm sektora kosmicznego na produkty finansowe uwzględniające specyfikę branży ARP S.A. przygotowała dedykowaną linię pożyczkową.