Politechnika Śląska będzie kształcić specjalistów dla branży motoryzacyjnej

12.09.2018 1 minuta na przeczytanie artykułu

Artykuł redakcyjny

Politechnika Śląska w Gliwicach przeprowadzi roczny kurs specjalistyczny dla osób ze zdaną maturą lub wykształceniem technicznym na potrzeby branży motoryzacyjnej. Kursanci nie mogą być studentami.

Uczelnia oferuje kształcenie w ramach rocznych kursów specjalistycznych na 5 kierunkach: automatyka i robotyka, elektrotechnika, transport, mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Powstanie 5 grup szkoleniowych, każda po 15 osób. Wsparciem zostanie więc objętych 75 osób.

Kursy są przeznaczone dla osób, które uzyskały wykształcenie na czwartym poziomie Krajowych Ram Kwalifikacji, czyli m.in. absolwentów liceów i techników. Do projektu mogą przystąpić osoby, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub do tej pory pracowały w innych branżach i chcą się przekwalifikować.

Uczestnicy kursu spędzą łącznie 6 miesięcy na uczelni, zdobywając wiedzę specjalistyczną, oraz odbędą 6-miesięczne praktyki u przedsiębiorcy z branży automotive. Podczas odbywania praktyk będą otrzymywali wynagrodzenie do 4 tys. zł brutto. Kursy ruszają już w październiku, a rekrutacja trwa do 18 września.

Projekt „Politechnika Śląska, jako centrum badań w obszarze kształcenia na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego” uzyskał największe dofinansowanie w ramach konkursu Moto Power, organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Gliwicka uczelnia zdobyła ponad 4 mln zł na realizację projektu, czyli 56 proc. całości środków przyznanych w tym konkursie.

Celem konkursu Moto Power jest wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań kształcenia na 5. poziomie Krajowych Ram Kwalifikacji, które będą weryfikowane w praktyce na kierunkach kształcenia istotnych z punktu widzenia potrzeb Przemysłu 4.0 w ramach branży motoryzacyjnej.

Kwalifikacje na 5. poziomie odpowiadają zaawansowanemu szkoleniu zawodowemu. Poziom ten stanowi pomost pomiędzy kształceniem zawodowym na poziomach odpowiadających edukacji średniej a szkolnictwem wyższym, czyli dyplomem licencjata i inżyniera.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl