Polak z jedną z najważniejszych nagród z fizyki – nagrodą Zenera

18.12.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Profesor Leszek Maglas z Akademii Górniczo-Hutniczej zdobył nagrodę Zenera – jedną z najważniejszych nagród z dziedziny inżynierii materiałowej i fizyki. To pierwszy Polak, który został odznaczony tym wyróżnieniem.

Nagroda Zenera dotyczy osiągnięć z dziedziny fizyki materiałów – obejmuje przede wszystkim zastosowanie spektroskopii mechanicznej i tarcia wewnętrznego. Przyznający medal Komitet uzasadnił odznaczenie dla polskiego naukowca wypracowaniem wybitnych osiągnięć zmieniających dotychczasowe paradygmaty w badaniach spektroskopii mechanicznej ciał stałych. Co więcej, badacz kontynuuje swoje badania umożliwiające rozwój metod pomiarowych o wysokiej rozdzielczości.

Doktor habilitowany, inżynier Leszek Maglas pracuje na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków na krakowskiej AGH im. Stanisława Staszica. Jest również absolwentem tej uczelni, a w 1983 roku zdobył na niej stopień doktora. Podczas swojej kariery pracował w wielu zagranicznych ośrodkach badawczych zarówno europejskich jak i azjatyckich oraz amerykańskich. Jego zainteresowania badawcze obejmują spektroskopię mechaniczną i materiałoznawstwo.

Nagroda Zenera jest przyznawana od 1965 roku. Nazwę swą otrzymała dwadzieścia lat później na cześć wybitnego amerykańskiego fizyka Clarence’a Zenera, który pierwszy szczegółowo opisał rodzaj awarii elektrycznej nazwanej później jego nazwiskiem (tzw. zjawisko Zenera). Wyróżnienie przyznawane jest co trzy lata przez Komitet Nagrody, na czele którego stoi przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Tarcia Wewnętrznego i Spektroskopii Mechanicznej. Przyznawana jest zarówno w uznaniu wielkich odkryć jak i ogólnego dorobku danego laureata. Medal z podobizną Clarence’a Zenera przyznawany zdobywcom nagrody zrobiony jest z 23-karatowego złota.

Przed Polakiem, w 2014 roku laureatami byli Qing-Ping Kong z Chin oraz Szwajcar Robert Schaller. Najwięcej, bo aż sześć nagród otrzymali do tej pory obywatele Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, Leszek Maglas jest jedynym uhonorowanym w historii naukowcem pochodzącym z Europy Środkowo-Wschodniej. Do tej pory nagradzani byli jedynie badacze z USA, Chin, Japonii, Szwajcarii, Włoch, Niemiec, Austrii i Francji.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017