Polacy żyją coraz dłużej – najdłużej w podkarpackim, najkrócej w łódzkim

08.08.2017 1 minuta na przeczytanie artykułu

Polacy żyją coraz dłużej – tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego. Zmniejsza się także różnica w długości życia kobiet i mężczyzn, choć wciąż płeć piękna żyje dłużej o średnio osiem lat.

Polacy żyją przeciętnie 73,9 lat, a Polski 81,9. Oznacza to wzrost względem poprzednich danych z 2015 r. Różnica jest jeszcze bardziej widoczna w stosunku do sytuacji sprzed niemalże trzydziestu lat – w 1990 roku mężczyźni żyli krócej o 7,7, a kobiety o 6,7 lat.

Mężczyźni żyją krócej i jest to widoczne niezależnie od analizowanej kategorii wiekowej. Tu Polska nie jest wyjątkiem na mapie świata – podobne zjawisko jest zauważalne w wielu krajach. Wyjątkiem jest natomiast skala tego problemu. Różnica wynosi obecnie osiem lat.

W 2016 r. wieku 18 lat nie dożyło 0,7% mężczyzn (w 1990 r. – 3,0%) i 0,5% kobiet (w 1990 r. – 2,2%). Różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. Wieku pełnej aktywności zawodowej, tj. 45 lat nie dożyło 4,9% mężczyzn i 1,8% kobiet (w 1990 r. odpowiednio 10,7% i 4,7%), natomiast wieku 75 lat 46,0% mężczyzn i 23,1% kobiet (w 1990 r. 63,9% i 37,5%) – wskazuje komunikat GUS.

Co ciekawe, Polacy żyjący w miastach żyją dłużej niż ci na wsi, jednak różnica widoczna jest wyłącznie jeśli chodzi o mężczyzn i wynosi 1,2 roku. Kobiety niezależnie od miejsca zamieszkania żyły średnio 81,9 lat. To sprawia, że różnica wieku ze względu na płeć jest większa na wsi niż w mieście. W miastach kobiety żyją dłużej od mężczyzn o 7,5 roku, zaś na wsi aż o 8,7 lat.

Biorąc pod uwagę długość życia mężczyzn, Polska jest także zróżnicowana geograficznie – najkrócej żyją Polacy w województwie łódzkim – przeciętny wiek który osiągają mieszkańcy tego obszaru to zaledwie 72 lata. To znacząca różnica w stosunku do „najbardziej żywotnych” regionów – w podkarpackim i małopolskim – województwach znajdujących się na szczycie zestawienia – mieszkańcy żyją średnio aż trzy lata dłużej. Różnice w żywotności kobiet w poszczególnych regionach są mniejsze. Nie oznacza to jednak, że tak jak w przypadku podziału na miasto i wieś, nie ma ich wcale. Podobnie jak w przypadku mężczyzn najwcześniej umierają kobiety mieszkające w łódzkim ze średnią wieku 80,8 lat. Nieco dłużej żyją mieszkanki śląskiego – 80,9 lat. Najdłużej żyją kobiety z podkarpackiego, małopolskiego i podlaskiego – we wszystkich tych województwach żyją powyżej 82,8 lat.

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” na lata 2016-2017