Pierwsza praca – dokumenty związane z zatrudnieniem.

04.09.2018 2 minuty na przeczytanie artykułu

pixabay.com

Kwestionariusze osobowe, zaświadczenia lekarskie, świadectwa pracy, umowy o poufności… Początek pracy wiąże się zazwyczaj z mnóstwem spraw papierkowych. Jak się w tym odnaleźć? Zanim podpiszesz umowę, możesz zostać poproszony o podpisanie mnóstwa innych dokumentów, które są potrzebne do kwestii kadrowych w firmie.

 

Kwestionariusz osobowy

Zazwyczaj jest wypełniany po to, żeby właściwe dane znalazły się na umowie. Zawiera również miejsce na inne dane, które mogą być potrzebne pracodawcy takie jak informacja o zameldowaniu czy przynależności do konkretnego urzędu skarbowego.

Umowa o wyłączności

Dotyczy zakazu pracy dla konkurencyjnej firmy – chodzi o to, żeby dany pracownik nie był związany jednocześnie z własną firma i z jej rywalem na rynku. Najczęściej obowiązuje przez czas trwania umowy, może się jednak zdarzyć zapis o dłuższym terminie – np. kilka lat po zakończeniu współpracy.

Umowa o zachowaniu poufności

Jej celem jest zabezpieczenie interesów firmy i jej klientów. Zazwyczaj zakłada, że pracownik nie może zdradzać tajemnic firmy – chodzi tu nie tylko o jej konkurencję czy potencjalnych partnerów biznesowych, ale również o to, żeby nie zdradzać tajemnic firmy przed rodziną czy przyjaciółmi. Podobnie sprawa ma się z klientami, o których możemy się sporo dowiedzieć podczas trwania współpracy – również o ich problemach finansowych czy kadrowych. “Wyciek” takich informacji mógłby spowodować poważne problemy w działalności takiego klienta więc należy potraktować taką umowę bardzo serio. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja spółek giełdowych, ponieważ w ich przypadku podanie informacji dotyczących jej planów finansowych czy strategii może wpłynąć na kursy akcji, dlatego klauzule, które trzeba podpisać przy okazji uzyskania dostępu do informacji tajnych przypominają cyrograf z ogromnymi karami w przypadku złamania tajemnicy. Nie jest to żart i należ podchodzić do tego bardzo poważnie – szczególnie podczas luźnych rozmów w gronie rodziny, przyjaciół czy w miejscach publicznych jak choćby restauracje.

Zaświadczenie lekarskie

W przypadku podpisywania umowy o pracę, pracodawca kieruje na badania lekarskie, które obejmują ogólny wywiad i podstawowe badania (np. mierzenie ciśnienia) a także badanie okulistyczne. Jest to niezbędny element, który dopuszcza daną osobę do pracy, dlatego należy zarezerwować sobie nieco czasu i wykonać wszystkie potrzebne badania.

Świadectwo pracy

Dotyczy osób, które były już wcześniej zatrudnione na umowie o pracę – jest to krótka informacja na temat czasu, który przepracowało się w danej firmie, stanowisku, które dana osoba zajmowała a także o ewentualnych przerwach w pracy czy nieobecnościach wynikających choćby ze zwolnienia lekarskiego.

Świadectwa poświadczające wykształcenie

Pracodawca może zaraz na początku pracy poprosić o świadectwa szkolne czy uniwersyteckie – służy to nie tylko poświadczeniu, że dana osoba rzeczywiście ma takie wykształcenie, jakie deklarowała, ale również do obliczenia ilości dni urlopowych przysługujących w danym roku (ta ilość jest zależna od posiadanego wykształcenia i stażu pracy).